Konferencja

Konferencja podsumowuje realizację projektów powstałych w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, działanie 2.3 POPC, poddziałanie 2.3.1, Typ II projektu: Cyfrowe udostępnianie zasobów nauki:

  • Polska Platforma Medyczna: portal zarządzania wiedzą i potencjałem badawczym,
  • InterScienceCloud – Zintegrowana platforma informacji o działalności naukowej

Program konferencji i formularz rejestracyjny

Udział w konferencji jest bezpłatny. Osoby zarejestrowane na konferencję otrzymają linki do poszczególnych sesji na platformie Zoom drogą e-mailową najpóźniej na dzień przed terminem wydarzenia.

Komitet organizacyjny:

Kierownik Projektu – Renata Sławińska
Koordynatorzy Projektu:
Danuta Dąbrowska-Charytoniuk – Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
Anna Grygorowicz – Gdański Uniwersytet Medyczny
Ewa Nowak – Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
Renata Birska – Uniwersytet Medyczny w Lublinie
Dagmara Budek – Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
Dominika Sidorska – Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu
Irmina Utrata – Warszawski Uniwersytet Medyczny
Jolanta Przyłuska – Instytut Medycyny Pracy w Łodzi

Honorowy patronat:

Komitet Sterujący Projektu “Polska Platforma Medyczna: portal zarządzania wiedzą i potencjałem badawczym” pod przewodnictwem prof. dr. hab. Piotra Dzięgiela – Prorektora ds. Nauki Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

 

Program:

faqFormularz kontaktowy

Masz pytanie? Napisz do nas!

 
Konferencja