Kalendarium projektu

Kalendarium projektu

dataopis
20.12.2016

Siedem uniwersytetów medycznych, w Białymstoku, Gdańsku, Katowicach, Lublinie, Szczecinie, Wrocławiu i Warszawie, oraz Instytut Medycyny Pracy w Łodzi zawarły umowę o partnerstwie w celu przygotowania i realizacji projektu pn. Polska Platforma Medyczna: portal zarządzania wiedzą i potencjałem badawczym

30.05.2017

Zakończono opracowanie opisu założeń projektu informatycznego, wniosku i studium wykonalności oraz złożono dokumentację projektu na konkurs w ramach poddziałania 2.3.1 Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa

19.10.2017

Podpisano list intencyjny z Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, wyrażający wolę współpracy w zakresie umieszczania zasobów nauki Collegium Medicum na Polskiej Platformie Medycznej

13.11.2017

Zawarto umowę z Centrum Projektów Polska Cyfrowa na dofinansowanie projektu Polska Platforma Medyczna: portal zarządzania wiedzą i potencjałem badawczym w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

Czerwiec-Lipiec 2018

Dokonano zakupu i instalacji sprzętu komputerowego zakupionego na potrzeby wdrożenia systemu Polskiej Platformy Medycznej

Wrzesień- Październik 2018

Opracowano i wdrożono u wszystkich Partnerów Projektu Politykę otwartości Polskiej Platformy Medycznej

Październik 2018

Powstały punkty konsultacyjne ORCID, w których można uzyskać informacje nt. zakładania identyfikatora ORCID ID i wiązania konta z publikacjami

27.12.2018

Stworzono identyfikację wizualną Projektu PPM – powstała księga znaku oraz projekty materiałów promocyjnych

Styczeń 2019

Uruchomiono stronę internetową Projektu PPM

February 2019

Uniwersytet Medyczny w Lublinie udostępnił wszystkim Partnerom Projektu opracowane wzory licencji na udostępnianie publikacji, rozpraw doktorskich i danych badawczych

17.12.2019

Wyłoniono Wykonawcę systemu zarządzania wiedzą i potencjałem badawczym

07.01.2020

Podpisano umowę na dostawę licencji i wdrożenie systemu z konsorcjum Sages sp. z o.o. – Politechnika Warszawska

30.06.2020

Zakończono wdrożenie i dokonano odbioru systemu

31.08.2020

Upubliczniono platformy lokalne PPM

20.10.2020

Odbyła się konferencja online promująca Projekt PPM

18.12.2020

Upubliczniono platformę centralną PPM agregującą dane z lokalnych platform Partnerów

21-22.01.2021

Odbyła się konferencja online podsumowująca rezultaty Projektu PPM

29.01.2021

Dobiegła końca realizacja Projektu PPM


Formularz kontaktowy

Masz pytanie? Napisz do nas!

 
Kalendarium projektu