Otwartość w nauce

Polityka otwartości PPM

 

W ramach zadania 3 (działanie 3.1) zespół ds. polityki otwartości wypracował jednolity tekst polityki w zakresie otwartego dostępu do publikacji i wyników badań naukowych. Został on zatwierdzony i wdrożony u wszystkich partnerów projektu.

W okresie od listopada 2017 do października 2018 zespół zadaniowy wypracował tekst oraz ścieżki dojścia wspólnej polityki otwartego dostępu wraz regulaminem repozytoriów lokalnych. Jednolity tekst polityki otwartości został poparty analizą prawną w jednostkach i jest zgodny z definicją polityki otwartego dostępu rekomendowaną przez MNiSW.

Działanie 3.1. kończy się kamieniem milowym i warunkuje realizację kolejnych zadań związanych z wprowadzaniem danych do systemu.  W ramach przyjętego harmonogramu uchwałami senatów uczelni/zarządzeniem wewnętrznym dyrektora weszły w życie zapisy Polityki Otwartego Dostępu Polskiej Platformy Medycznej:

Gdański Uniwersytet Medyczny (24.09.2018)
Warszawski Uniwersytet Medyczny (24.09.2018)
Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu (25.09.2018)
Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie (26.09.2018)
Instytut Medycyny Pracy w Łodzi (26.09.2018)
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku (27.09.2018)
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach (24.10.2018)
Uniwersytet Medyczny w Lublinie (24.10.2018)Formularz kontaktowy

Masz pytanie? Napisz do nas!

 
Otwartość w nauce