Harmonogram

Harmonogram szkoleń

 

 

TYTUŁ SZKOLENIA: “Polska Platforma Medyczna – prezentacja platformy centralnej”

OPIS SZKOLENIA: Prezentacja platformy centralnej PPM, agregującej zasoby wszystkich platform lokalnych projektu PPM. Szkolenie przeznaczone dla wszystkich osób zainteresowanych zasobami i możliwościami oferowanymi przez Polską Platformę Medyczną.

FORMAT SZKOLENIA: Szkolenie online

MIEJSCE SZKOLENIA: Dokładne informacje zostaną przesłane na adres mailowy podany przy rejestracji na szkolenie

DATA SZKOLENIA: 13.01.2021 godz. 13:30

CZAS TRWANIA SZKOLENIA: ok. 30 minut

REJESTRACJA NA SZKOLENIE: Link do formularza


 

TYTUŁ SZKOLENIA: “Polska Platforma Medyczna – prezentacja platformy centralnej”

OPIS SZKOLENIA: Prezentacja platformy centralnej PPM, agregującej zasoby wszystkich platform lokalnych projektu PPM. Szkolenie przeznaczone dla wszystkich osób zainteresowanych zasobami i możliwościami oferowanymi przez Polską Platformę Medyczną.

FORMAT SZKOLENIA: Szkolenie online

MIEJSCE SZKOLENIA: Dokładne informacje zostaną przesłane na adres mailowy podany przy rejestracji na szkolenie

DATA SZKOLENIA: 13.01.2021 godz. 14:30

CZAS TRWANIA SZKOLENIA: ok. 30 minut

REJESTRACJA NA SZKOLENIE: Link do formularza


 

TYTUŁ SZKOLENIA: “Polska Platforma Medyczna – prezentacja platformy centralnej”

OPIS SZKOLENIA: Prezentacja platformy centralnej PPM, agregującej zasoby wszystkich platform lokalnych projektu PPM. Szkolenie przeznaczone dla wszystkich osób zainteresowanych zasobami i możliwościami oferowanymi przez Polską Platformę Medyczną.

FORMAT SZKOLENIA: Szkolenie online

MIEJSCE SZKOLENIA: Dokładne informacje zostaną przesłane na adres mailowy podany przy rejestracji na szkolenie

DATA SZKOLENIA: 15.01.2021 godz. 10:00

CZAS TRWANIA SZKOLENIA: ok. 30 minut

REJESTRACJA NA SZKOLENIE: Link do formularza


 

TYTUŁ SZKOLENIA: “Polska Platforma Medyczna – prezentacja platformy centralnej”

OPIS SZKOLENIA: Prezentacja platformy centralnej PPM, agregującej zasoby wszystkich platform lokalnych projektu PPM. Szkolenie przeznaczone dla wszystkich osób zainteresowanych zasobami i możliwościami oferowanymi przez Polską Platformę Medyczną.

FORMAT SZKOLENIA: Szkolenie online

MIEJSCE SZKOLENIA: Dokładne informacje zostaną przesłane na adres mailowy podany przy rejestracji na szkolenie

DATA SZKOLENIA: 15.01.2021 godz. 12:00

CZAS TRWANIA SZKOLENIA: ok. 30 minut

REJESTRACJA NA SZKOLENIE: Link do formularza


 

TYTUŁ SZKOLENIA: “Polska Platforma Medyczna – prezentacja platformy centralnej”

OPIS SZKOLENIA: Prezentacja platformy centralnej PPM, agregującej zasoby wszystkich platform lokalnych projektu PPM. Szkolenie przeznaczone dla wszystkich osób zainteresowanych zasobami i możliwościami oferowanymi przez Polską Platformę Medyczną.

FORMAT SZKOLENIA: Szkolenie online

MIEJSCE SZKOLENIA: Dokładne informacje zostaną przesłane na adres mailowy podany przy rejestracji na szkolenie

DATA SZKOLENIA: 15.01.2021 godz. 14:00

CZAS TRWANIA SZKOLENIA: ok. 30 minut

REJESTRACJA NA SZKOLENIE: Link do formularza


 

TYTUŁ SZKOLENIA: “Polska Platforma Medyczna – prezentacja platformy centralnej”

OPIS SZKOLENIA: Prezentacja platformy centralnej PPM, agregującej zasoby wszystkich platform lokalnych projektu PPM. Szkolenie przeznaczone dla wszystkich osób zainteresowanych zasobami i możliwościami oferowanymi przez Polską Platformę Medyczną.

FORMAT SZKOLENIA: Szkolenie online

MIEJSCE SZKOLENIA: Dokładne informacje zostaną przesłane na adres mailowy podany przy rejestracji na szkolenie

DATA SZKOLENIA: 18.01.2021 godz. 14:00

CZAS TRWANIA SZKOLENIA: ok. 30 minut

REJESTRACJA NA SZKOLENIE: Link do formularza


 

TYTUŁ SZKOLENIA: “Polska Platforma Medyczna – prezentacja platformy centralnej”

OPIS SZKOLENIA: Prezentacja platformy centralnej PPM, agregującej zasoby wszystkich platform lokalnych projektu PPM. Szkolenie przeznaczone dla wszystkich osób zainteresowanych zasobami i możliwościami oferowanymi przez Polską Platformę Medyczną.

FORMAT SZKOLENIA: Szkolenie online

MIEJSCE SZKOLENIA: Dokładne informacje zostaną przesłane na adres mailowy podany przy rejestracji na szkolenie

DATA SZKOLENIA: 18.01.2021 godz. 15:30

CZAS TRWANIA SZKOLENIA: ok. 30 minut

REJESTRACJA NA SZKOLENIE: Link do formularza


 

TYTUŁ SZKOLENIA: “Polska Platforma Medyczna – prezentacja platformy centralnej”

OPIS SZKOLENIA: Prezentacja platformy centralnej PPM, agregującej zasoby wszystkich platform lokalnych projektu PPM. Szkolenie przeznaczone dla wszystkich osób zainteresowanych zasobami i możliwościami oferowanymi przez Polską Platformę Medyczną.

FORMAT SZKOLENIA: Szkolenie online

MIEJSCE SZKOLENIA: Dokładne informacje zostaną przesłane na adres mailowy podany przy rejestracji na szkolenie

DATA SZKOLENIA: 28.01.2021 godz. 12:30

CZAS TRWANIA SZKOLENIA: ok. 30 minut

REJESTRACJA NA SZKOLENIE: Link do formularza
 

ARCHIWUM


TYTUŁ SZKOLENIA: “Polska Platforma Medyczna – prezentacja platformy centralnej”

OPIS SZKOLENIA: Prezentacja platformy centralnej PPM, agregującej zasoby wszystkich platform lokalnych projektu PPM. Szkolenie przeznaczone dla wszystkich osób zainteresowanych zasobami i możliwościami oferowanymi przez Polską Platformę Medyczną.

FORMAT SZKOLENIA: Szkolenie online

MIEJSCE SZKOLENIA: Dokładne informacje zostaną przesłane na adres mailowy podany przy rejestracji na szkolenie

DATA SZKOLENIA: 21.12.2020 godz. 12:00

CZAS TRWANIA SZKOLENIA: ok. 30 minut

TYTUŁ SZKOLENIA: “Polska Platforma Medyczna Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu – zarządzanie profilem naukowca”

OPIS SZKOLENIA: Zapoznanie się z elementami profilu naukowca oraz możliwościami zarządzania informacjami zawartymi w profilu przez zalogowanego użytkownika PPM-UMW. Szkolenie przeznaczone dla pracowników naukowych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu.

FORMAT SZKOLENIA: Szkolenie online

MIEJSCE SZKOLENIA: Aplikacja MS Teams – dokładne informacje zostaną przesłane na adres mailowy podany przy rejestracji na szkolenie

DATA SZKOLENIA: 13.01.2021 godz. 10:30

CZAS TRWANIA SZKOLENIA: ok. 30 minut

REJESTRACJA NA SZKOLENIE: Link do formularza


 

TYTUŁ SZKOLENIA: “Polska Platforma Medyczna Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu – definiowanie celów i alertów”

OPIS SZKOLENIA: Prezentacja opcji definiowania celów i alertów, która jest dostępna dla zalogowanych użytkowników PPM-UMW. Szkolenie przeznaczone dla wszystkich pracowników Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu.

FORMAT SZKOLENIA: Szkolenie online

MIEJSCE SZKOLENIA: Aplikacja MS Teams – dokładne informacje zostaną przesłane na adres mailowy podany przy rejestracji na szkolenie

DATA SZKOLENIA: 13.01.2021 godz. 12:30

CZAS TRWANIA SZKOLENIA: ok. 30 minut

REJESTRACJA NA SZKOLENIE: Link do formularza


 

TYTUŁ SZKOLENIA: “Polska Platforma Medyczna Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu – informacje o działalności naukowej pracowników UMW”

OPIS SZKOLENIA: Metody wyszukiwania informacji o działalności naukowej pracowników UMW, profile naukowców, wyszukiwanie ekspertów, edycja profilu naukowca dla zalogowanych pracowników naukowych. Szkolenie przeznaczone dla pracowników naukowych, doktorantów i studentów Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu.

FORMAT SZKOLENIA: Szkolenie online

MIEJSCE SZKOLENIA: Aplikacja MS Teams – dokładne informacje zostaną przesłane na adres mailowy podany przy rejestracji na szkolenie

DATA SZKOLENIA: 19.01.2021 godz. 10:30

CZAS TRWANIA SZKOLENIA: ok. 30 minut, a dodatkowe 10-15 min. będzie przeznaczone na ewentualne pytania

REJESTRACJA NA SZKOLENIE: Link do formularza


 

TYTUŁ SZKOLENIA: “Polska Platforma Medyczna Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu – jak korzystać z platformy?”

OPIS SZKOLENIA: Zapoznanie się z platformą PPM-UMW i jej funkcjonalnościami oraz metody wyszukiwania informacji. Szkolenie przeznaczone dla wszystkich pracowników i studentów Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu.

FORMAT SZKOLENIA: Szkolenie online

MIEJSCE SZKOLENIA: Aplikacja MS Teams – dokładne informacje zostaną przesłane na adres mailowy podany przy rejestracji na szkolenie

DATA SZKOLENIA: 19.01.2021 godz. 12:30

CZAS TRWANIA SZKOLENIA: ok. 30 minut, a dodatkowe 10-15 min. będzie przeznaczone na ewentualne pytania

REJESTRACJA NA SZKOLENIE: Link do formularza


 

TYTUŁ SZKOLENIA: “Polska Platforma Medyczna Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu – zasoby nauki”

OPIS SZKOLENIA: Wyszukiwanie publikacji i doktoratów, publikacje Open Access. Szkolenie przeznaczone dla pracowników naukowych, doktorantów i studentów Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu.

FORMAT SZKOLENIA: Szkolenie online

MIEJSCE SZKOLENIA: Aplikacja MS Teams – dokładne informacje zostaną przesłane na adres mailowy podany przy rejestracji na szkolenie

DATA SZKOLENIA: 19.01.2021 godz. 14:30

CZAS TRWANIA SZKOLENIA: ok. 30 minut, a dodatkowe 10-15 min. będzie przeznaczone na ewentualne pytania

REJESTRACJA NA SZKOLENIE: Link do formularza


 

TYTUŁ SZKOLENIA: “Polska Platforma Medyczna Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu – potencjał badawczy UMW”

OPIS SZKOLENIA: Wyszukiwanie informacji o patentach, projektach, aparaturze badawczej i wydawanych czasopismach. Szkolenie przeznaczone dla wszystkich pracowników Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu.

FORMAT SZKOLENIA: Szkolenie online

MIEJSCE SZKOLENIA: Aplikacja MS Teams – dokładne informacje zostaną przesłane na adres mailowy podany przy rejestracji na szkolenie

DATA SZKOLENIA: 26.01.2021 godz. 10:30

CZAS TRWANIA SZKOLENIA: ok. 30 minut, a dodatkowe 10-15 min. będzie przeznaczone na ewentualne pytania

REJESTRACJA NA SZKOLENIE: Link do formularza


 

TYTUŁ SZKOLENIA: “Polska Platforma Medyczna Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu – zarządzanie profilem naukowca”

OPIS SZKOLENIA: Zapoznanie się z elementami profilu naukowca oraz możliwościami zarządzania informacjami zawartymi w profilu przez zalogowanego użytkownika PPM-UMW. Szkolenie przeznaczone dla pracowników naukowych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu.

FORMAT SZKOLENIA: Szkolenie online

MIEJSCE SZKOLENIA: Aplikacja MS Teams – dokładne informacje zostaną przesłane na adres mailowy podany przy rejestracji na szkolenie

DATA SZKOLENIA: 26.01.2021 godz. 12:30

CZAS TRWANIA SZKOLENIA: ok. 30 minut, a dodatkowe 10-15 min. będzie przeznaczone na ewentualne pytania

REJESTRACJA NA SZKOLENIE: Link do formularza


 

TYTUŁ SZKOLENIA: “Polska Platforma Medyczna Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu – definiowanie celów i alertów”

FORMAT SZKOLENIA: Szkolenie online

MIEJSCE SZKOLENIA: Aplikacja MS Teams – dokładne informacje zostaną przesłane na adres mailowy podany przy rejestracji na szkolenie

DATA SZKOLENIA: 28.01.2021 godz. 10:30

CZAS TRWANIA SZKOLENIA: ok. 30 minut

REJESTRACJA NA SZKOLENIE: Link do formularza

ARCHIWUM


TYTUŁ SZKOLENIA: “Polska Platforma Medyczna Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu – potencjał badawczy UMW”

OPIS SZKOLENIA: Wyszukiwanie informacji o patentach, projektach, aparaturze badawczej i wydawanych czasopismach. Szkolenie przeznaczone dla wszystkich pracowników Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu.

FORMAT SZKOLENIA: Szkolenie online

MIEJSCE SZKOLENIA: Aplikacja MS Teams – dokładne informacje zostaną przesłane na adres mailowy podany przy rejestracji na szkolenie

DATA SZKOLENIA: 11.01.2021 godz. 12:30

CZAS TRWANIA SZKOLENIA: ok. 30 minut, a dodatkowe 10-15 min. będzie przeznaczone na ewentualne pytania


 

TYTUŁ SZKOLENIA: “Polska Platforma Medyczna Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu – zasoby nauki”

OPIS SZKOLENIA: Wyszukiwanie publikacji i doktoratów, publikacje Open Access. Szkolenie przeznaczone dla pracowników naukowych, doktorantów i studentów Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu.

FORMAT SZKOLENIA: Szkolenie online

MIEJSCE SZKOLENIA: Aplikacja MS Teams – dokładne informacje zostaną przesłane na adres mailowy podany przy rejestracji na szkolenie

DATA SZKOLENIA: 11.01.2021 godz. 10:30

CZAS TRWANIA SZKOLENIA: ok. 30 minut, a dodatkowe 10-15 min. będzie przeznaczone na ewentualne pytania


 

TYTUŁ SZKOLENIA: “Polska Platforma Medyczna Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu – informacje o działalności naukowej pracowników UMW”

OPIS SZKOLENIA: Metody wyszukiwania informacji o działalności naukowej pracowników UMW, profile naukowców, wyszukiwanie ekspertów, edycja profilu naukowca dla zalogowanych pracowników naukowych. Szkolenie przeznaczone dla pracowników naukowych, doktorantów i studentów Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu.

FORMAT SZKOLENIA: Szkolenie online

MIEJSCE SZKOLENIA: Aplikacja MS Teams – dokładne informacje zostaną przesłane na adres mailowy podany przy rejestracji na szkolenie

DATA SZKOLENIA: 08.01.2021 godz. 12:30

CZAS TRWANIA SZKOLENIA: ok. 30 minut, a dodatkowe 10-15 min. będzie przeznaczone na ewentualne pytania


 

TYTUŁ SZKOLENIA: “Polska Platforma Medyczna Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu – jak korzystać z platformy?”

OPIS SZKOLENIA: Zapoznanie się z platformą PPM-UMW i jej funkcjonalnościami oraz metody wyszukiwania informacji. Szkolenie przeznaczone dla wszystkich pracowników i studentów Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu.

FORMAT SZKOLENIA: Szkolenie online

MIEJSCE SZKOLENIA: Aplikacja MS Teams – dokładne informacje zostaną przesłane na adres mailowy podany przy rejestracji na szkolenie

DATA SZKOLENIA: 08.01.2021 godz. 10:30

CZAS TRWANIA SZKOLENIA: ok. 30 minut, a dodatkowe 10-15 min. będzie przeznaczone na ewentualne pytania


 

TYTUŁ SZKOLENIA: “Polska Platforma Medyczna Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu – cele i alerty”

OPIS SZKOLENIA: Prezentacja opcji ustawiania celów i alertów, która jest dostępna dla zalogowanych użytkowników PPM-UMW. Szkolenie przeznaczone dla wszystkich pracowników Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu.

FORMAT SZKOLENIA: Szkolenie online

MIEJSCE SZKOLENIA: Aplikacja MS Teams – dokładne informacje zostaną przesłane na adres mailowy podany przy rejestracji na szkolenie

DATA SZKOLENIA: 18.12.2020 godz. 14:00

CZAS TRWANIA SZKOLENIA: ok. 30 minut


 

TYTUŁ SZKOLENIA: “Polska Platforma Medyczna Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu – zarządzanie profilem naukowca”

OPIS SZKOLENIA: Zapoznanie się z elementami profilu naukowca oraz możliwościami zarządzania informacjami zawartymi w profilu przez zalogowanego użytkownika PPM-UMW. Szkolenie przeznaczone dla pracowników naukowych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu.

FORMAT SZKOLENIA: Szkolenie online

MIEJSCE SZKOLENIA: Aplikacja MS Teams – dokładne informacje zostaną przesłane na adres mailowy podany przy rejestracji na szkolenie

DATA SZKOLENIA: 18.12.2020 godz. 11:00

CZAS TRWANIA SZKOLENIA: ok. 30 minut


 

TYTUŁ SZKOLENIA: “Polska Platforma Medyczna Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu – cele i alerty”

OPIS SZKOLENIA: Prezentacja opcji ustawiania celów i alertów, która jest dostępna dla zalogowanych użytkowników PPM-UMW. Szkolenie przeznaczone dla wszystkich pracowników Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu.

FORMAT SZKOLENIA: Szkolenie online

MIEJSCE SZKOLENIA: Aplikacja MS Teams – dokładne informacje zostaną przesłane na adres mailowy podany przy rejestracji na szkolenie

DATA SZKOLENIA: 14.12.2020 godz. 15:00

CZAS TRWANIA SZKOLENIA: ok. 30 minut


 

TYTUŁ SZKOLENIA: “Polska Platforma Medyczna Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu – zarządzanie profilem naukowca”

OPIS SZKOLENIA: Zapoznanie się z elementami profilu naukowca oraz możliwościami zarządzania informacjami zawartymi w profilu przez zalogowanego użytkownika PPM-UMW. Szkolenie przeznaczone dla pracowników naukowych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu.

FORMAT SZKOLENIA: Szkolenie online

MIEJSCE SZKOLENIA: Aplikacja MS Teams – dokładne informacje zostaną przesłane na adres mailowy podany przy rejestracji na szkolenie

DATA SZKOLENIA: 14.12.2020 godz. 10:00

CZAS TRWANIA SZKOLENIA: ok. 30 minut


 

TYTUŁ SZKOLENIA: “Polska Platforma Medyczna Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu – zasoby nauki “

OPIS SZKOLENIA: Wyszukiwanie publikacji i doktoratów, publikacje Open Access. Szkolenie przeznaczone dla pracowników naukowych, doktorantów i studentów Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu.

FORMAT SZKOLENIA: Szkolenie online

MIEJSCE SZKOLENIA: Platforma szkoleniowa BigBlueButton

DATA SZKOLENIA: 30.11.2020 godz. 15.00

CZAS TRWANIA SZKOLENIA: ok. 30 minut, a dodatkowe 10-15 min. będzie przeznaczone na ewentualne pytania


 

TYTUŁ SZKOLENIA: “Polska Platforma Medyczna Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu – potencjał badawczy UMW “

OPIS SZKOLENIA: Wyszukiwanie informacji o patentach, projektach, aparaturze badawczej i wydawanych czasopismach. Szkolenie przeznaczone dla wszystkich pracowników Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu.

FORMAT SZKOLENIA: Szkolenie online

MIEJSCE SZKOLENIA: Platforma szkoleniowa BigBlueButton

DATA SZKOLENIA: 30.11.2020 godz. 10.00

CZAS TRWANIA SZKOLENIA: ok. 30 minut, a dodatkowe 10-15 min. będzie przeznaczone na ewentualne pytania


 

TYTUŁ SZKOLENIA: “Polska Platforma Medyczna Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu – informacje o działalności naukowej pracowników UMW “

OPIS SZKOLENIA: Metody wyszukiwania informacji o działalności naukowej pracowników UMW, profile naukowców, wyszukiwanie ekspertów, edycja profilu naukowca dla zalogowanych pracowników naukowych. Szkolenie przeznaczone dla pracowników naukowych, doktorantów i studentów Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu.

FORMAT SZKOLENIA: Szkolenie online

MIEJSCE SZKOLENIA: Platforma szkoleniowa BigBlueButton

DATA SZKOLENIA: 27.11.2020 godz. 12.00

CZAS TRWANIA SZKOLENIA: ok. 30 minut, a dodatkowe 10-15 min. będzie przeznaczone na ewentualne pytania


 

TYTUŁ SZKOLENIA: “Polska Platforma Medyczna Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu – jak korzystać z platformy?”

OPIS SZKOLENIA: Zapoznanie się z platformą PPM-UMW i jej funkcjonalnościami oraz metody wyszukiwania informacji. Szkolenie przeznaczone dla wszystkich pracowników i studentów Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu.

FORMAT SZKOLENIA: Szkolenie online

MIEJSCE SZKOLENIA: Platforma szkoleniowa BigBlueButton

DATA SZKOLENIA: 27.11.2020 godz. 10.00

CZAS TRWANIA SZKOLENIA: ok. 30 minut, a dodatkowe 10-15 min. będzie przeznaczone na ewentualne pytania


 

TYTUŁ SZKOLENIA: “Polska Platforma Medyczna Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu – potencjał badawczy UMW “

OPIS SZKOLENIA: Wyszukiwanie informacji o patentach, projektach, aparaturze badawczej i wydawanych czasopismach. Szkolenie przeznaczone dla wszystkich pracowników Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu.

FORMAT SZKOLENIA: Szkolenie online

MIEJSCE SZKOLENIA: Platforma szkoleniowa BigBlueButton

DATA SZKOLENIA: 23.11.2020 godz. 15.00

CZAS TRWANIA SZKOLENIA: ok. 30 minut, a dodatkowe 10-15 min. będzie przeznaczone na ewentualne pytania


 

TYTUŁ SZKOLENIA: “Polska Platforma Medyczna Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu – zasoby nauki “

OPIS SZKOLENIA: Wyszukiwanie publikacji i doktoratów, publikacje Open Access. Szkolenie przeznaczone dla pracowników naukowych, doktorantów i studentów Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu.

FORMAT SZKOLENIA: Szkolenie online

MIEJSCE SZKOLENIA: Platforma szkoleniowa BigBlueButton

DATA SZKOLENIA: 23.11.2020 godz. 12.00

CZAS TRWANIA SZKOLENIA: ok. 30 minut, a dodatkowe 10-15 min. będzie przeznaczone na ewentualne pytania


 

TYTUŁ SZKOLENIA: “Polska Platforma Medyczna Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu – informacje o działalności naukowej pracowników UMW “

OPIS SZKOLENIA: Metody wyszukiwania informacji o działalności naukowej pracowników UMW, profile naukowców, wyszukiwanie ekspertów, edycja profilu naukowca dla zalogowanych pracowników naukowych. Szkolenie przeznaczone dla pracowników naukowych, doktorantów i studentów Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu.

FORMAT SZKOLENIA: Szkolenie online

MIEJSCE SZKOLENIA: Platforma szkoleniowa BigBlueButton

DATA SZKOLENIA: 20.11.2020 godz. 15.00

CZAS TRWANIA SZKOLENIA: ok. 30 minut, a dodatkowe 10-15 min. będzie przeznaczone na ewentualne pytania


 

TYTUŁ SZKOLENIA: “Polska Platforma Medyczna Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu – jak korzystać z platformy?”

OPIS SZKOLENIA: Zapoznanie się z platformą PPM-UMW i jej funkcjonalnościami oraz metody wyszukiwania informacji. Szkolenie przeznaczone dla wszystkich pracowników i studentów Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu.

FORMAT SZKOLENIA: Szkolenie online

MIEJSCE SZKOLENIA: Platforma szkoleniowa BigBlueButton

DATA SZKOLENIA: 20.11.2020 godz. 13.00

CZAS TRWANIA SZKOLENIA: ok. 30 minut, a dodatkowe 10-15 min. będzie przeznaczone na ewentualne pytania


 

TYTUŁ SZKOLENIA: “Polska Platforma Medyczna Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu – potencjał badawczy UMW “

OPIS SZKOLENIA: Wyszukiwanie informacji o patentach, projektach, aparaturze badawczej i wydawanych czasopismach. Szkolenie przeznaczone dla wszystkich pracowników Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu.

FORMAT SZKOLENIA: Szkolenie online

MIEJSCE SZKOLENIA: Platforma szkoleniowa BigBlueButton

DATA SZKOLENIA: 13.11.2020 godz. 14.00

CZAS TRWANIA SZKOLENIA: ok. 30 minut, a dodatkowe 10-15 min. będzie przeznaczone na ewentualne pytania


 

TYTUŁ SZKOLENIA: “Polska Platforma Medyczna Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu – zasoby nauki “

OPIS SZKOLENIA: Wyszukiwanie publikacji i doktoratów, publikacje Open Access. Szkolenie przeznaczone dla pracowników naukowych, doktorantów i studentów Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu.

FORMAT SZKOLENIA: Szkolenie online

MIEJSCE SZKOLENIA: Platforma szkoleniowa BigBlueButton

DATA SZKOLENIA: 13.11.2020 godz. 10.00

CZAS TRWANIA SZKOLENIA: ok. 30 minut, a dodatkowe 10-15 min. będzie przeznaczone na ewentualne pytania


 

TYTUŁ SZKOLENIA: “Polska Platforma Medyczna Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu – informacje o działalności naukowej pracowników UMW “

OPIS SZKOLENIA: Metody wyszukiwania informacji o działalności naukowej pracowników UMW, profile naukowców, wyszukiwanie ekspertów, edycja profilu naukowca dla zalogowanych pracowników naukowych. Szkolenie przeznaczone dla pracowników naukowych, doktorantów i studentów Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu.

FORMAT SZKOLENIA: Szkolenie online

MIEJSCE SZKOLENIA: Platforma szkoleniowa BigBlueButton

DATA SZKOLENIA: 9.11.2020 godz. 14.00

CZAS TRWANIA SZKOLENIA: ok. 30 minut, a dodatkowe 10-15 min. będzie przeznaczone na ewentualne pytania


 

TYTUŁ SZKOLENIA: “Polska Platforma Medyczna Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu – jak korzystać z platformy?”

OPIS SZKOLENIA: Zapoznanie się z platformą PPM-UMW i jej funkcjonalnościami oraz metody wyszukiwania informacji. Szkolenie przeznaczone dla wszystkich pracowników i studentów Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu.

FORMAT SZKOLENIA: Szkolenie online

MIEJSCE SZKOLENIA: Platforma szkoleniowa BigBlueButton

DATA SZKOLENIA: 9.11.2020 godz. 12.00

CZAS TRWANIA SZKOLENIA: ok. 30 minut, a dodatkowe 10-15 min. będzie przeznaczone na ewentualne pytania

Aktualne szkolenia:

Szkolenia dla wszystkich zainteresowanych.
Temat- Zapoznanie z platformą, wyszukiwanie proste i zaawansowane, profil naukowca

FORMAT SZKOLENIA: Szkolenie online
MIEJSCE SZKOLENIA: Platforma szkoleniowa Zoom
CZAS TRWANIA SZKOLENIA: ok. 30 minut,
Link do szkolenia zostanie przesłany na adres e-mail godzinę przed rozpoczęciem szkolenia

DATA SZKOLENIA: 14.01.2021 godz. 12.00 (Komercyjne zastosowanie danych zawartych w PPM)
REJESTRACJA NA SZKOLENIE

DATA SZKOLENIA: 14.01.2021 godz. 15.00 (Komercyjne zastosowanie danych zawartych w PPM)
REJESTRACJA NA SZKOLENIE

DATA SZKOLENIA: 18.01.2021 godz. 10.00 Profil naukowca na Polskiej Platformie Medycznej
REJESTRACJA NA SZKOLENIE

Szkolenie skierowane do studentów i doktorantów.
DATA SZKOLENIA: 19.01.2021 godz. 12.00 Temat:Zapoznanie z platformą, wyszukiwanie proste i zaawansowane, profil naukowca
REJESTRACJA NA SZKOLENIE

Szkolenie skierowane do studentów i doktorantów.
DATA SZKOLENIA: 19.01.2021 godz. 15.00 Temat:Zapoznanie z platformą, wyszukiwanie proste i zaawansowane, profil naukowca
REJESTRACJA NA SZKOLENIE
————————————————————
ARCHIWUM

1. TYTUŁ SZKOLENIA: „Polska Platforma Medyczna Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku – zapoznanie z platformą ”
OPIS SZKOLENIA: Informacje ogólne o projekcie, zapoznanie z zawartością PPM UMB z punktu widzenia użytkownika niezalogowanego. Proste wyszukiwanie publikacji, doktoratów, profili naukowców. Szkolenie przeznaczone dla pracowników naukowych, doktorantów i studentów Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku
FORMAT SZKOLENIA: Szkolenie online
MIEJSCE SZKOLENIA: Platforma szkoleniowa BigBlueButton/Zoom/YouTube
DATA SZKOLENIA: 27.11.2020 godz. 10.00
Link do szkolenia zostanie przesłany na adres e-mail
CZAS TRWANIA SZKOLENIA: ok. 30 minut
REJESTRACJA NA SZKOLENIE

________________________________________

2. TYTUŁ SZKOLENIA: „Polska Platforma Medyczna Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku – wyszukiwanie informacji”
OPIS SZKOLENIA: Zaawansowane wyszukiwanie publikacji i doktoratów, metody wyszukiwania informacji o działalności naukowej pracowników UMB, publikacje Open Access. Szkolenie przeznaczone dla pracowników naukowych, doktorantów i studentów Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku
FORMAT SZKOLENIA: Szkolenie online
MIEJSCE SZKOLENIA: Platforma szkoleniowa BigBlueButton/Zoom/YouTube
DATA SZKOLENIA: 30.11.2020 godz. 10.00
Link do szkolenia zostanie przesłany na adres e-mail
CZAS TRWANIA SZKOLENIA: ok. 30 minut
REJESTRACJA NA SZKOLENIE
________________________________________

3. TYTUŁ SZKOLENIA: „Polska Platforma Medyczna Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku – profil naukowca”
OPIS SZKOLENIA: Informacje zawarte w profilu naukowca. Edycja profilu naukowca dla zalogowanych pracowników naukowych. Szkolenie przeznaczone dla pracowników naukowych i doktorantów Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.

FORMAT SZKOLENIA: Szkolenie online
MIEJSCE SZKOLENIA: Platforma szkoleniowa BigBlueButton/Zoom/YouTube
DATA SZKOLENIA: 01.12.2020 godz. 10.00
Link do szkolenia zostanie przesłany na adres e-mail
CZAS TRWANIA SZKOLENIA: ok. 30 minut,
REJESTRACJA NA SZKOLENIE

________________________________________

4. TYTUŁ SZKOLENIA: „Polska Platforma Medyczna Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku – zapoznanie z platformą ”
OPIS SZKOLENIA: Informacje ogólne o projekcie, zapoznanie z zawartością PPM UMB z punktu widzenia użytkownika niezalogowanego. Proste wyszukiwanie publikacji, doktoratów, profili naukowców. Szkolenie przeznaczone dla pracowników naukowych, doktorantów i studentów Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku
FORMAT SZKOLENIA: Szkolenie online
MIEJSCE SZKOLENIA: Platforma szkoleniowa Zoom

DATA SZKOLENIA: 04.12.2020 godz. 10.00
Link do szkolenia zostanie przesłany na adres e-mail
CZAS TRWANIA SZKOLENIA: ok. 30 minut
REJESTRACJA NA SZKOLENIE

________________________________________

5. TYTUŁ SZKOLENIA: „Polska Platforma Medyczna Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku – zapoznanie z platformą ”
OPIS SZKOLENIA: Informacje ogólne o projekcie, zapoznanie z zawartością PPM UMB z punktu widzenia użytkownika niezalogowanego. Proste wyszukiwanie publikacji, doktoratów, profili naukowców. Szkolenie przeznaczone dla pracowników naukowych, doktorantów i studentów Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku
FORMAT SZKOLENIA: Szkolenie online
MIEJSCE SZKOLENIA: Platforma szkoleniowa Zoom

DATA SZKOLENIA: 04.12.2020 godz. 14.00
Link do szkolenia zostanie przesłany na adres e-mail
CZAS TRWANIA SZKOLENIA: ok. 30 minut
REJESTRACJA NA SZKOLENIE

________________________________________

6. TYTUŁ SZKOLENIA: „Polska Platforma Medyczna Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku – wyszukiwanie informacji”
OPIS SZKOLENIA: Zaawansowane wyszukiwanie publikacji i doktoratów, metody wyszukiwania informacji o działalności naukowej pracowników UMB, publikacje Open Access. Szkolenie przeznaczone dla pracowników naukowych, doktorantów i studentów Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku
FORMAT SZKOLENIA: Szkolenie online
MIEJSCE SZKOLENIA: Platforma szkoleniowa Zoom
DATA SZKOLENIA: 07.12.2020 godz. 10.00
Link do szkolenia zostanie przesłany na adres e-mail
CZAS TRWANIA SZKOLENIA: ok. 30 minut
REJESTRACJA NA SZKOLENIE
________________________________________

7. TYTUŁ SZKOLENIA: „Polska Platforma Medyczna Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku – wyszukiwanie informacji”
OPIS SZKOLENIA: Zaawansowane wyszukiwanie publikacji i doktoratów, metody wyszukiwania informacji o działalności naukowej pracowników UMB, publikacje Open Access. Szkolenie przeznaczone dla pracowników naukowych, doktorantów i studentów Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku
FORMAT SZKOLENIA: Szkolenie online
MIEJSCE SZKOLENIA: Platforma szkoleniowa Zoom
DATA SZKOLENIA: 07.12.2020 godz. 14.00
Link do szkolenia zostanie przesłany na adres e-mail
CZAS TRWANIA SZKOLENIA: ok. 30 minut
REJESTRACJA NA SZKOLENIE
________________________________________

8. TYTUŁ SZKOLENIA: „Polska Platforma Medyczna Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku – profil naukowca”
OPIS SZKOLENIA: Informacje zawarte w profilu naukowca. Edycja profilu naukowca dla zalogowanych pracowników naukowych. Szkolenie przeznaczone dla pracowników naukowych i doktorantów Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.

FORMAT SZKOLENIA: Szkolenie online
MIEJSCE SZKOLENIA: Platforma szkoleniowa Zoom
DATA SZKOLENIA: 08.12.2020 godz. 10.00
Link do szkolenia zostanie przesłany na adres e-mail
CZAS TRWANIA SZKOLENIA: ok. 30 minut,
REJESTRACJA NA SZKOLENIE

9. TYTUŁ SZKOLENIA: „Polska Platforma Medyczna Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku – profil naukowca”
OPIS SZKOLENIA: Informacje zawarte w profilu naukowca. Edycja profilu naukowca dla zalogowanych pracowników naukowych. Szkolenie przeznaczone dla pracowników naukowych i doktorantów Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.

FORMAT SZKOLENIA: Szkolenie online
MIEJSCE SZKOLENIA: Platforma szkoleniowa Zoom
DATA SZKOLENIA: 08.12.2020 godz. 14.00
Link do szkolenia zostanie przesłany na adres e-mail
CZAS TRWANIA SZKOLENIA: ok. 30 minut,
REJESTRACJA NA SZKOLENIE

DATA SZKOLENIA: 04.01.2021 godz. 10.00
REJESTRACJA NA SZKOLENIE

DATA SZKOLENIA: 04.01.2021 godz. 14.00
REJESTRACJA NA SZKOLENIE

DATA SZKOLENIA: 05.01.2021 godz. 10.00
REJESTRACJA NA SZKOLENIE

DATA SZKOLENIA: 05.01.2021 godz. 14.00
REJESTRACJA NA SZKOLENIE

DATA SZKOLENIA: 07.01.2021 godz. 10.00
REJESTRACJA NA SZKOLENIE

DATA SZKOLENIA: 07.01.2021 godz. 14.00
REJESTRACJA NA SZKOLENIE

DATA SZKOLENIA: 08.01.2021 godz. 10.00
REJESTRACJA NA SZKOLENIE

DATA SZKOLENIA: 08.01.2021 godz. 14.00
REJESTRACJA NA SZKOLENIE

DATA SZKOLENIA: 11.01.2021 godz. 12.00
REJESTRACJA NA SZKOLENIE

DATA SZKOLENIA: 11.01.2021 godz. 15.00
REJESTRACJA NA SZKOLENIE

DATA SZKOLENIA: 12.01.2021 godz. 12.00
REJESTRACJA NA SZKOLENIE

DATA SZKOLENIA: 12.01.2021 godz. 15.00
REJESTRACJA NA SZKOLENIE

DATA SZKOLENIA: 13.01.2021 godz. 12.00
REJESTRACJA NA SZKOLENIE

DATA SZKOLENIA: 13.01.2021 godz. 15.00
REJESTRACJA NA SZKOLENIE

Polska Platforma Medyczna – otwarte źródło naukowej informacji medycznej
Szkolenie przeznaczone dla wszystkich zainteresowanych spoza GUMed
prezentacja Polskiej Platformy Medycznej (PPM): platforma lokalna PPM Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego oraz instalacja centralna PPM; zasoby: profile naukowców-ekspertów, otwarte publikacje, doktoraty, dane badawcze i in.; sposoby prowadzenia wyszukiwań i stosowania filtrów; platformy pozostałych partnerów projektu PPM
Czas trwania: 30 min. plus 15 min. na ewentualne pytania
Platforma: Zoom
—————————————————————————————————————
Termin szkolenia: 14.01.2021 godz. 09:30, Anna Koelmer
Formularz rejestracyjny:
https://biblioteka.gumed.edu.pl/formularze/szkolenia/szkolenia_ppm1/
Link do spotkania:
https://zoom.us/j/91423833679?pwd=MWF4QmttdStiR01TR0pneHJZMHJaQT09
Meeting ID: 914 2383 3679
Passcode: PPM2021
—————————————————————————————————————
Termin szkolenia: 14.01.2021 godz. 11:30, Anna Koelmer
Formularz rejestracyjny:
https://biblioteka.gumed.edu.pl/formularze/szkolenia/szkolenia_ppm2/
Link do spotkania:
https://zoom.us/j/95488513830?pwd=TThuZE9BMUdPQXdIaVo0K3c3Z2t3dz09
Meeting ID: 954 8851 3830
Passcode: PPM2021
—————————————————————————————————————
Termin szkolenia: 14.01.2021 godz. 13:30, Anna Koelmer
Formularz rejestracyjny:
https://biblioteka.gumed.edu.pl/formularze/szkolenia/szkolenia_ppm3/
Link do spotkania:
https://zoom.us/j/91922181280?pwd=MVFlS2ZUUkRtdkdHRU00U1JXV2hzUT09
Meeting ID: 919 2218 1280
Passcode: PPM2021
—————————————————————————————————————
Termin szkolenia: 15.01.2021 godz. 09:30, Anna Koelmer
Formularz rejestracyjny:
https://biblioteka.gumed.edu.pl/formularze/szkolenia/szkolenia_ppm4/
Link do spotkania:
https://zoom.us/j/94888240315?pwd=Vjh4UUs0OVB0LzFmTWtMYUY2TWIrUT09
Meeting ID: 948 8824 0315
Passcode: PPM2021
—————————————————————————————————————
Termin szkolenia: 15.01.2021 godz. 11:30, Anna Koelmer
Formularz rejestracyjny:
https://biblioteka.gumed.edu.pl/formularze/szkolenia/szkolenia_ppm5/
Link do spotkania:
https://zoom.us/j/99970768104?pwd=WXhhYjVRMGhvWkhWN2xmNXpPdlAwUT09
Meeting ID: 999 7076 8104
Passcode: PPM2021
—————————————————————————————————————
Termin szkolenia: 15.01.2021 godz. 13:30, Anna Koelmer
Formularz rejestracyjny:
https://biblioteka.gumed.edu.pl/formularze/szkolenia/szkolenia_ppm6/
Link do spotkania:
https://zoom.us/j/94050077768?pwd=L0VKbVZDMThnQ2hNMHNmV3RnWDhzUT09
Meeting ID: 940 5007 7768
Passcode: PPM2021
—————————————————————————————————————
Termin szkolenia: 16.01.2021 godz. 09:30 (sobota), Joanna Znaniecka
Formularz rejestracyjny:
https://biblioteka.gumed.edu.pl/formularze/szkolenia/szkolenia_ppm7/
Link do spotkania:
https://zoom.us/j/97356180202?pwd=cmtHQ09rR2tjKzhSOWU1LzdiakJrZz09
Meeting ID: 973 5618 0202
Passcode: PPM2021
—————————————————————————————————————
Termin szkolenia: 16.01.2021 godz. 11:30 (sobota) , Joanna Znaniecka
Formularz rejestracyjny:
https://biblioteka.gumed.edu.pl/formularze/szkolenia/szkolenia_ppm8/
Link do spotkania:
https://zoom.us/j/92936932801?pwd=RWFqNjlEa0JzVUxnbjhLWEFrc2txZz09
Meeting ID: 929 3693 2801
Passcode: PPM2021
—————————————————————————————————————
Termin szkolenia: 16.01.2021 godz. 13:30 (sobota) , Joanna Znaniecka
Formularz rejestracyjny:
https://biblioteka.gumed.edu.pl/formularze/szkolenia/szkolenia_ppm9/
Link do spotkania:
https://zoom.us/j/98911848618?pwd=aE1BcTJkTXRMZnk2K0tKR0F2aUZyUT09
Meeting ID: 989 1184 8618
Passcode: PPM2021
—————————————————————————————————————
Termin szkolenia: 18.01.2021 godz. 09:30, Joanna Znaniecka
Formularz rejestracyjny:
https://biblioteka.gumed.edu.pl/formularze/szkolenia/szkolenia_ppm10/
Link do spotkania:
https://zoom.us/j/95287630751?pwd=TDVqSFFhU0lvYWREejdaeGVnM2NyUT09
Meeting ID: 952 8763 0751
Passcode: PPM2021
—————————————————————————————————————
Termin szkolenia: 18.01.2021 godz. 11:30, Joanna Znaniecka
Formularz rejestracyjny:
https://biblioteka.gumed.edu.pl/formularze/szkolenia/szkolenia_ppm11/
Link do spotkania:
https://zoom.us/j/98616196005?pwd=ZjQ3V1pMR0NwcVg1dmFrZ2c5L21Udz09
Meeting ID: 986 1619 6005
Passcode: PPM2021
—————————————————————————————————————
Termin szkolenia: 18.01.2021 godz. 13:30, Mirosława Modrzewska
Formularz rejestracyjny:
https://biblioteka.gumed.edu.pl/formularze/szkolenia/szkolenia_ppm12/
Link do spotkania:
https://zoom.us/j/97397615791?pwd=WmNMSW1kbEdmLy9RSFVXUlE0NVJBZz09
Meeting ID: 973 9761 5791
Passcode: ekvQ1x
—————————————————————————————————————
Termin szkolenia: 19.01.2021 godz. 09:30, Mirosława Modrzewska
Formularz rejestracyjny:
https://biblioteka.gumed.edu.pl/formularze/szkolenia/szkolenia_ppm13/
Link do spotkania:
https://zoom.us/j/96804694262?pwd=Y1pUcUJFTFd4cXBzNVRXY04vVzhQQT09
Meeting ID: 968 0469 4262
Passcode: afDV8g
—————————————————————————————————————
Termin szkolenia: 19.01.2021 godz. 11:30, Mirosława Modrzewska
Formularz rejestracyjny:
https://biblioteka.gumed.edu.pl/formularze/szkolenia/szkolenia_ppm14/
Link do spotkania:
https://zoom.us/j/96586790818?pwd=eC9EdWJxcTZ3cVNwekUyZlFnMG1QZz09
Meeting ID: 965 8679 0818
Passcode: qWCRi8
—————————————————————————————————————
Termin szkolenia: 19.01.2021 godz. 13:30, Joanna Znaniecka
Formularz rejestracyjny:
https://biblioteka.gumed.edu.pl/formularze/szkolenia/szkolenia_ppm15/
Link do spotkania:
https://zoom.us/j/93792877474?pwd=VzVrT0R4SG80ZG5LK3NIOXgydmZZdz09
Meeting ID: 937 9287 7474
Passcode: PPM2021

———————————————————-
ARCHIWUM

24.XI. godz. 12.00

“Polska Platforma Medyczna Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego – jedno miejsce – wiele informacji”
OPIS SZKOLENIA: Ogólne zapoznanie się z platformą PPM-GUMed i jej funkcjonalnościami oraz metody wyszukiwania informacji. Przedstawienie struktury platformy. Przeglądanie zasobów: profile naukowców i ekspertów, publikacje, doktoraty, dane badawcze, projekty i.in. Wyszukiwanie proste i zaawansowane.
Szkolenie przeznaczone dla pracowników naukowych, doktorantów i studentów Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.
Format szkolenia: online
Miejsce szkolenia: aplikacja Zoom
https://zoom.us/j/98196180901?pwd=eDhnMFhjWWRjMTVjeWJSN0ZMSGpRZz09
Meeting ID: 981 9618 0901
Passcode: PPM2020
Czas trwania szkolenia: ok. 30 minut, a dodatkowe 10-15 min. będzie przeznaczone na ewentualne pytania

Rejestracja na szkolenie:
formularz rejestracyjny

24.XI. godz. 14.00

“Polska Platforma Medyczna Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego – naukowiec GUMed i jego dorobek”
OPIS SZKOLENIA: Profil naukowca – elementy, logowanie, edycja. Uzupełnianie informacji w profilu naukowca. Jak pobrać i wyeksportować swój dorobek – listę prac w różnych formatach. Jak sprawdzić swój index Hirscha i inne wskaźniki. Łączenie mojego profilu PPM z profilem ORCID, aktualizacja cytowań w bazach danych Scopus oraz Web of Science.
Szkolenie przeznaczone dla pracowników naukowych, doktorantów i studentów Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.
Format szkolenia: online
Miejsce szkolenia: aplikacja Zoom
https://zoom.us/j/96685228555?pwd=b25zUHVzcFhVQ091VG9hdGRpNEhGQT09
Meeting ID: 966 8522 8555
Passcode: 123
Czas trwania szkolenia: ok. 30 minut, a dodatkowe 10-15 min. będzie przeznaczone na ewentualne pytania

Rejestracja na szkolenie:
formularz rejestracyjny

26.XI. godz. 12.00

“Polska Platforma Medyczna Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego – jedno miejsce – wiele informacji”
OPIS SZKOLENIA: Ogólne zapoznanie się z platformą PPM-GUMed i jej funkcjonalnościami oraz metody wyszukiwania informacji. Przedstawienie struktury platformy. Przeglądanie zasobów: profile naukowców i ekspertów, publikacje, doktoraty, dane badawcze, projekty i.in. Wyszukiwanie proste i zaawansowane.
Szkolenie przeznaczone dla pracowników naukowych, doktorantów i studentów Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.
Format szkolenia: online
Miejsce szkolenia: aplikacja Zoom
https://zoom.us/j/92275409086?pwd=NkJVMnJVOHRaL2UxZXp3NnQwL3ZTdz09
Meeting ID: 922 7540 9086
Passcode: PPM2020
Czas trwania szkolenia: ok. 30 minut, a dodatkowe 10-15 min. będzie przeznaczone na ewentualne pytania

Rejestracja na szkolenie:
formularz rejestracyjny

26.XI. godz. 14.00.

“Polska Platforma Medyczna Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego – naukowiec GUMed i jego dorobek”
OPIS SZKOLENIA: Profil naukowca – elementy, logowanie, edycja. Uzupełnianie informacji w profilu naukowca. Jak pobrać i wyeksportować swój dorobek – listę prac w różnych formatach. Jak sprawdzić swój index Hirscha i inne wskaźniki. Łączenie mojego profilu PPM z profilem ORCID, aktualizacja cytowań w bazach danych Scopus oraz Web of Science.
Szkolenie przeznaczone dla pracowników naukowych, doktorantów i studentów Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.
Format szkolenia: online
Miejsce szkolenia: aplikacja Zoom
https://zoom.us/j/95052324588?pwd=MzBRa2pFTjFsdEQvaHFKcU1qWTIrUT09
Meeting ID: 950 5232 4588
Passcode: 123
Czas trwania szkolenia: ok. 30 minut, a dodatkowe 10-15 min. będzie przeznaczone na ewentualne pytania

Rejestracja na szkolenie:
formularz rejestracyjny

01.XII. godz. 12.00

“Polska Platforma Medyczna Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego – jedno miejsce – wiele informacji”
OPIS SZKOLENIA: Ogólne zapoznanie się z platformą PPM-GUMed i jej funkcjonalnościami oraz metody wyszukiwania informacji. Przedstawienie struktury platformy. Przeglądanie zasobów: profile naukowców i ekspertów, publikacje, doktoraty, dane badawcze, projekty i.in. Wyszukiwanie proste i zaawansowane.
Szkolenie przeznaczone dla pracowników naukowych, doktorantów i studentów Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.
Format szkolenia: online
Miejsce szkolenia: aplikacja Zoom
Czas trwania szkolenia: ok. 30 minut, a dodatkowe 10-15 min. będzie przeznaczone na ewentualne pytania
Link do spotkania:
https://zoom.us/j/99873837725?pwd=cGZCdk10Q1ByNEcydHg2d1Z3K2Zpdz09
Meeting ID: 998 7383 7725
Passcode: PPM2020
Rejestracja na szkolenie:
formularz rejestracyjny

01.XII. godz. 14.00

“Polska Platforma Medyczna Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego – naukowiec GUMed i jego dorobek”
OPIS SZKOLENIA: Profil naukowca – elementy, logowanie, edycja. Uzupełnianie informacji w profilu naukowca. Jak pobrać i wyeksportować swój dorobek – listę prac w różnych formatach. Jak sprawdzić swój index Hirscha i inne wskaźniki. Łączenie mojego profilu PPM z profilem ORCID, aktualizacja cytowań w bazach danych Scopus oraz Web of Science.
Szkolenie przeznaczone dla pracowników naukowych, doktorantów i studentów Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.
Format szkolenia: online
Miejsce szkolenia: aplikacja Zoom
Czas trwania szkolenia: ok. 30 minut, a dodatkowe 10-15 min. będzie przeznaczone na ewentualne pytania
Link do spotkania:
https://zoom.us/j/96609616583?pwd=VXljNUFrVld2TXBJSW5URU9xdGNCdz09
Meeting ID: 966 0961 6583
Passcode: R8mVUD
Rejestracja na szkolenie:
formularz rejestracyjny

08.XII. godz. 12.00

“Polska Platforma Medyczna Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego – otwarte zasoby nauki”
OPIS SZKOLENIA: Polityka otwartości PPM GUMed: główne założenia i uregulowania prawne. Repozytorium GUMed: Regulamin Repozytorium; typy publikacji; licencje, w tym Creative Commons. Doktoraty w Repozytorium GUMed. PPM- Open Access w GUMed a Repozytorium GUMed.
Szkolenie przeznaczone dla pracowników naukowych, doktorantów i studentów Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.
Format szkolenia: online
Miejsce szkolenia: aplikacja Zoom
Czas trwania szkolenia: ok. 30 minut, a dodatkowe 10-15 min. będzie przeznaczone na ewentualne pytania
Link do spotkania:
https://zoom.us/j/98452147824?pwd=SlM4alRNNlhzVXJVRkltZVRqNDVldz09
Meeting ID: 984 5214 7824
Passcode: t9DRC2
Rejestracja na szkolenie: formularz rejestracyjny

08.XII. godz. 14.00

“Polska Platforma Medyczna Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego – potencjał badawczy GUMed
OPIS SZKOLENIA: Realizowane w GUMed projekty, otwarte dane badawcze, wydawane czasopisma, dodatkowe możliwości, wzajemne powiązania danych
Szkolenie przeznaczone dla pracowników naukowych, doktorantów i studentów Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.
Format szkolenia: online
Miejsce szkolenia: aplikacja Zoom
Czas trwania szkolenia: ok. 30 minut, a dodatkowe 10-15 min. będzie przeznaczone na ewentualne pytania
Link do spotkania:
https://zoom.us/j/98167537768?pwd=ZXM4QWpTMDJseDF2Y2xtcHRVTllaUT09

Meeting ID: 981 6753 7768
Passcode: CF5WzK
Rejestracja na szkolenie: formularz rejestracyjny

10.XII. godz. 12.00

“Polska Platforma Medyczna Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego – otwarte zasoby nauki”
OPIS SZKOLENIA: Polityka otwartości PPM GUMed: główne założenia i uregulowania prawne. Repozytorium GUMed: Regulamin Repozytorium; typy publikacji; licencje, w tym Creative Commons. Doktoraty w Repozytorium GUMed. PPM- Open Access w GUMed a Repozytorium GUMed.
Szkolenie przeznaczone dla pracowników naukowych, doktorantów i studentów Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.
Format szkolenia: online
Miejsce szkolenia: aplikacja Zoom
Czas trwania szkolenia: ok. 30 minut, a dodatkowe 10-15 min. będzie przeznaczone na ewentualne pytania
Link do spotkania:
https://zoom.us/j/92845346837?pwd=MEhFK2lCcG4vbkVOc1BYdFFwV0J2QT09
Meeting ID: 928 4534 6837
Passcode: MHswK4
Rejestracja na szkolenie: formularz rejestracyjny

10.XII. godz. 14.00

“Polska Platforma Medyczna Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego – potencjał badawczy GUMed
OPIS SZKOLENIA: Realizowane w GUMed projekty, otwarte dane badawcze, wydawane czasopisma, dodatkowe możliwości, wzajemne powiązania danych
Szkolenie przeznaczone dla pracowników naukowych, doktorantów i studentów Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.
Format szkolenia: online
Miejsce szkolenia:
Czas trwania szkolenia: ok. 30 minut, a dodatkowe 10-15 min. będzie przeznaczone na ewentualne pytania
Link do spotkania: aplikacja Zoom
https://zoom.us/j/92866716813?pwd=RGZ6YlcrNUhXc1AvUlJLMTUvVE1idz09
Meeting ID: 928 6671 6813
Passcode: 1rKad1
Rejestracja na szkolenie:formularz rejestracyjny

FORMAT SZKOLENIA: Szkolenie online

MIEJSCE SZKOLENIA: Aplikacja Zoom (wszystkie dane zostaną przekazane po przesłaniu maila rejestracyjnego)

DATA SZKOLENIA:

11.01.2021 r. (poniedziałek) godz. 9:00 – 9:45
11.01.2021 r. (poniedziałek) godz. 13:00 – 13:45
12.01.2021 r. (wtorek) godz. 10:00 – 10:45
13.01.2021 r. (środa) godz. 9:00 –9:45
13.01.2021 r. (środa) godz. 13:00 – 13:45
15.01.2021 r. (piątek) godz. 13:00 – 13:45

CZAS TRWANIA SZKOLENIA: ok. 30 minut, a dodatkowe 10-15 min. będzie przeznaczone na ewentualne pytania
REJESTRACJA NA SZKOLENIA: na maila: anastazja.karpinska@umlub.pl ; informacje na stronie: http://www.umlub.pl/uczelnia/informacje/aktualnosci/art,10153,polska-platforma-medyczna-uniwersytetu-medycznego-w-lublinie-jak-korzystac-z-platformy-ppm.html

———————————————————————–

TYTUŁ SZKOLENIA: Polska Platforma Medyczna Uniwersytetu Medycznego w Lublinie – jak korzystać z Platformy PPM?

OPIS SZKOLENIA: Wyszukiwanie publikacji i doktoratów, publikacje Open Access. Szkolenie przeznaczone dla pracowników naukowych Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. W czasie szkolenia zaprezentowana zostanie ponadto sposób korzystania platformy PPM w kontekście funkcji, jakie platforma PPM oferuje pracownikom naukowym Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

FORMAT SZKOLENIA: Szkolenie online

MIEJSCE SZKOLENIA: Aplikacja Zoom (wszystkie dane zostaną przekazane po przesłaniu maila rejestracyjnego)

DATA SZKOLENIA: 18.11.2020 r. godz. 13:00 – 13:45

CZAS TRWANIA SZKOLENIA: ok. 30 minut, a dodatkowe 10-15 min. będzie przeznaczone na ewentualne pytania

REJESTRACJA NA SZKOLENIE: na maila: anastazja.karpinska@umlub.pl ; informacje na stronie: http://www.umlub.pl/uczelnia/informacje/aktualnosci/art,10153,polska-platforma-medyczna-uniwersytetu-medycznego-w-lublinie-jak-korzystac-z-platformy-ppm.html


 

TYTUŁ SZKOLENIA: Polska Platforma Medyczna Uniwersytetu Medycznego w Lublinie – jak korzystać z Platformy PPM?

OPIS SZKOLENIA: Wyszukiwanie publikacji i doktoratów, publikacje Open Access. Szkolenie przeznaczone dla pracowników naukowych Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. W czasie szkolenia zaprezentowana zostanie ponadto sposób korzystania platformy PPM w kontekście funkcji, jakie platforma PPM oferuje pracownikom naukowym Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

FORMAT SZKOLENIA: Szkolenie online

MIEJSCE SZKOLENIA: Aplikacja Zoom (wszystkie dane zostaną przekazane po przesłaniu maila rejestracyjnego)

DATA SZKOLENIA: 20.11.2020 r. godz. 9:00 – 9:45

CZAS TRWANIA SZKOLENIA: ok. 30 minut, a dodatkowe 10-15 min. będzie przeznaczone na ewentualne pytania

REJESTRACJA NA SZKOLENIE: na maila: anastazja.karpinska@umlub.pl ; informacje na stronie: http://www.umlub.pl/uczelnia/informacje/aktualnosci/art,10153,polska-platforma-medyczna-uniwersytetu-medycznego-w-lublinie-jak-korzystac-z-platformy-ppm.html


 

TYTUŁ SZKOLENIA: Polska Platforma Medyczna Uniwersytetu Medycznego w Lublinie – jak korzystać z Platformy PPM?

OPIS SZKOLENIA: Wyszukiwanie publikacji i doktoratów, publikacje Open Access. Szkolenie przeznaczone dla pracowników naukowych Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. W czasie szkolenia zaprezentowana zostanie ponadto sposób korzystania platformy PPM w kontekście funkcji, jakie platforma PPM oferuje pracownikom naukowym Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

FORMAT SZKOLENIA: Szkolenie online

MIEJSCE SZKOLENIA: Aplikacja Zoom (wszystkie dane zostaną przekazane po przesłaniu maila rejestracyjnego)

DATA SZKOLENIA: 25.11.2020 r. godz. 10:00 – 10:45

CZAS TRWANIA SZKOLENIA: ok. 30 minut, a dodatkowe 10-15 min. będzie przeznaczone na ewentualne pytania

REJESTRACJA NA SZKOLENIE: na maila: anastazja.karpinska@umlub.pl ; informacje na stronie: http://www.umlub.pl/uczelnia/informacje/aktualnosci/art,10153,polska-platforma-medyczna-uniwersytetu-medycznego-w-lublinie-jak-korzystac-z-platformy-ppm.html


 

TYTUŁ SZKOLENIA: „Polska Platforma Medyczna – portal zarządzania wiedzą i potencjałem badawczym”: otwarte dla wszystkich źródło informacji z dziedziny medycyny i nauk pokrewnych

OPIS SZKOLENIA: Serdecznie zapraszamy wszystkie zainteresowane osoby na szkolenie pt. “Polska Platforma Medyczna: portal zarządzania wiedzą i potencjałem badawczym: otwarte dla wszystkich źródło informacji z dziedziny medycyny i nauk pokrewnych”. W systemie PPM prezentowane są informacje (metadane) publikacji naukowych, same publikacje w pełnych tekstach na otwartych licencjach Creative Commons, informacje o laboratoriach, ekspertach w danej dziedzinie medycyny, projektach, patentach i wydarzeniach, jakie mają miejsce w instytucjach tworzących PPM. Prezentowane treści i sama strona PPM są dostępne dla osób o specjalnych potrzebach – zarówno sama strona jak prezentowane publikacje spełniają wymagania wcag. Z Polskiej Platformy Medycznej mogą korzystać wszyscy bez ograniczeń – pacjenci, lekarze, przedstawiciele różnych profesji, wszyscy zainteresowani informacjami zweryfikowanymi naukowo. Więcej informacji na stronie: http://www.biblioteka.umlub.pl/aktualnosci/art,222,szkolenie-polska-platforma-medyczna-otwarte-zrodlo-wiedzy.html

FORMAT SZKOLENIA: Szkolenie online

MIEJSCE SZKOLENIA: Aplikacja Zoom (wszystkie dane zostaną przekazane po przesłaniu maila rejestracyjnego)

DATA SZKOLENIA: 26.11.2020 r. godz. 13:00 – 13:45

CZAS TRWANIA SZKOLENIA: ok. 30 minut, a dodatkowe 10-15 min. będzie przeznaczone na ewentualne pytania

REJESTRACJA NA SZKOLENIE: na stronie http://www.biblioteka.umlub.pl/aktualnosci/art,222,szkolenie-polska-platforma-medyczna-otwarte-zrodlo-wiedzy.html


 

TYTUŁ SZKOLENIA: „Polska Platforma Medyczna – portal zarządzania wiedzą i potencjałem badawczym”: otwarte dla wszystkich źródło informacji z dziedziny medycyny i nauk pokrewnych

OPIS SZKOLENIA: Serdecznie zapraszamy wszystkie zainteresowane osoby na szkolenie pt. “Polska Platforma Medyczna: portal zarządzania wiedzą i potencjałem badawczym: otwarte dla wszystkich źródło informacji z dziedziny medycyny i nauk pokrewnych”. W systemie PPM prezentowane są informacje (metadane) publikacji naukowych, same publikacje w pełnych tekstach na otwartych licencjach Creative Commons, informacje o laboratoriach, ekspertach w danej dziedzinie medycyny, projektach, patentach i wydarzeniach, jakie mają miejsce w instytucjach tworzących PPM. Prezentowane treści i sama strona PPM są dostępne dla osób o specjalnych potrzebach – zarówno sama strona jak prezentowane publikacje spełniają wymagania wcag. Z Polskiej Platformy Medycznej mogą korzystać wszyscy bez ograniczeń – pacjenci, lekarze, przedstawiciele różnych profesji, wszyscy zainteresowani informacjami zweryfikowanymi naukowo. Więcej informacji na stronie: http://www.biblioteka.umlub.pl/aktualnosci/art,222,szkolenie-polska-platforma-medyczna-otwarte-zrodlo-wiedzy.html

FORMAT SZKOLENIA: Szkolenie online

MIEJSCE SZKOLENIA: Aplikacja Zoom (wszystkie dane zostaną przekazane po przesłaniu maila rejestracyjnego)

DATA SZKOLENIA: 27.11.2020 r. godz. 13:00 – 13:45

CZAS TRWANIA SZKOLENIA: ok. 30 minut, a dodatkowe 10-15 min. będzie przeznaczone na ewentualne pytania

REJESTRACJA NA SZKOLENIE: na stronie http://www.biblioteka.umlub.pl/aktualnosci/art,222,szkolenie-polska-platforma-medyczna-otwarte-zrodlo-wiedzy.html


 

TYTUŁ SZKOLENIA: Polska Platforma Medyczna Uniwersytetu Medycznego w Lublinie – jak korzystać z Platformy PPM?

OPIS SZKOLENIA: Wyszukiwanie publikacji i doktoratów, publikacje Open Access. Szkolenie przeznaczone dla pracowników naukowych Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. W czasie szkolenia zaprezentowana zostanie ponadto sposób korzystania platformy PPM w kontekście funkcji, jakie platforma PPM oferuje pracownikom naukowym Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

FORMAT SZKOLENIA: Szkolenie online

MIEJSCE SZKOLENIA: Aplikacja Zoom (wszystkie dane zostaną przekazane po przesłaniu maila rejestracyjnego)

DATA SZKOLENIA: 27.11.2020 r. godz. 14:00 – 14:45

CZAS TRWANIA SZKOLENIA: ok. 30 minut, a dodatkowe 10-15 min. będzie przeznaczone na ewentualne pytania

REJESTRACJA NA SZKOLENIE: na maila: anastazja.karpinska@umlub.pl ; informacje na stronie: http://www.umlub.pl/uczelnia/informacje/aktualnosci/art,10153,polska-platforma-medyczna-uniwersytetu-medycznego-w-lublinie-jak-korzystac-z-platformy-ppm.html


 

TYTUŁ SZKOLENIA: “Polska Platforma Medyczna: portal zarządzania wiedzą i potencjałem badawczym” jako przykład zintegrowanego systemu łączącego na jednej ogólnodostępnej platformie zasoby nauki z zakresu medycyny i dziedzin pokrewnych

OPIS SZKOLENIA: Serdecznie zapraszamy studentów, pracowników naukowych oraz wszystkie zainteresowane osoby na szkolenie, w czasie którego zaprezentowany zostanie platforma PPM pod kątem analizy rozproszonego systemu typu CRIS zbierającego informacje dotyczące medycyny i nauk pokrewnych z różnego rodzaju źródeł i scalającego je w jeden system łączący dane z 8 instytucji partnerskich na jednej ogólnodostępnej platformie PPM. Dodatkowym tematem, który będzie przedmiotem spotkania jest kwestia praktycznej realizacji wytycznych zawartych w “Kierunkach rozwoju otwartego dostępu do publikacji i wyników badań naukowych w Polsce” oraz zaleceń dotyczących wprowadzania otwartości w nauce, np. poprzez wprowadzanie na uczelniach “Polityki otwartości”.
Więcej informacji na stronie: http://www.biblioteka.umlub.pl/aktualnosci/art,221,polska-platforma-medyczna-portal-zarzadzania-wiedza-i-potencjalem-badawczym-szkolenie.html

FORMAT SZKOLENIA: Szkolenie online

MIEJSCE SZKOLENIA: Aplikacja Zoom (wszystkie dane zostaną przekazane po przesłaniu maila rejestracyjnego)

DATA SZKOLENIA: 01.12.2020 r. godz. 11:15 – 12:00

CZAS TRWANIA SZKOLENIA: ok. 30 minut, a dodatkowe 10-15 min. będzie przeznaczone na ewentualne pytania

REJESTRACJA NA SZKOLENIE: na stronie http://www.biblioteka.umlub.pl/aktualnosci/art,222,szkolenie-polska-platforma-medyczna-otwarte-zrodlo-wiedzy.html


 

TYTUŁ SZKOLENIA: “Polska Platforma Medyczna: portal zarządzania wiedzą i potencjałem badawczym” jako przykład zintegrowanego systemu łączącego na jednej ogólnodostępnej platformie zasoby nauki z zakresu medycyny i dziedzin pokrewnych

OPIS SZKOLENIA: Serdecznie zapraszamy studentów, pracowników naukowych oraz wszystkie zainteresowane osoby na szkolenie, w czasie którego zaprezentowany zostanie platforma PPM pod kątem analizy rozproszonego systemu typu CRIS zbierającego informacje dotyczące medycyny i nauk pokrewnych z różnego rodzaju źródeł i scalającego je w jeden system łączący dane z 8 instytucji partnerskich na jednej ogólnodostępnej platformie PPM. Dodatkowym tematem, który będzie przedmiotem spotkania jest kwestia praktycznej realizacji wytycznych zawartych w “Kierunkach rozwoju otwartego dostępu do publikacji i wyników badań naukowych w Polsce” oraz zaleceń dotyczących wprowadzania otwartości w nauce, np. poprzez wprowadzanie na uczelniach “Polityki otwartości”.
Więcej informacji na stronie: http://www.biblioteka.umlub.pl/aktualnosci/art,221,polska-platforma-medyczna-portal-zarzadzania-wiedza-i-potencjalem-badawczym-szkolenie.html

FORMAT SZKOLENIA: Szkolenie online

MIEJSCE SZKOLENIA: Aplikacja Zoom (wszystkie dane zostaną przekazane po przesłaniu maila rejestracyjnego)

DATA SZKOLENIA: 01.12.2020 r. godz. 12:00 – 12:45

CZAS TRWANIA SZKOLENIA: ok. 30 minut, a dodatkowe 10-15 min. będzie przeznaczone na ewentualne pytania

REJESTRACJA NA SZKOLENIE: na stronie http://www.biblioteka.umlub.pl/aktualnosci/art,222,szkolenie-polska-platforma-medyczna-otwarte-zrodlo-wiedzy.html


 

TYTUŁ SZKOLENIA: Polska Platforma Medyczna Uniwersytetu Medycznego w Lublinie – jak korzystać z Platformy PPM?

OPIS SZKOLENIA: Wyszukiwanie publikacji i doktoratów, publikacje Open Access. Szkolenie przeznaczone dla pracowników naukowych Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. W czasie szkolenia zaprezentowana zostanie ponadto sposób korzystania platformy PPM w kontekście funkcji, jakie platforma PPM oferuje pracownikom naukowym Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

FORMAT SZKOLENIA: Szkolenie online

MIEJSCE SZKOLENIA: Aplikacja Zoom (wszystkie dane zostaną przekazane po przesłaniu maila rejestracyjnego)

DATA SZKOLENIA: 02.12.2020 r. godz. 09:00 – 09:45

CZAS TRWANIA SZKOLENIA: ok. 30 minut, a dodatkowe 10-15 min. będzie przeznaczone na ewentualne pytania

REJESTRACJA NA SZKOLENIE: na maila: anastazja.karpinska@umlub.pl ; informacje na stronie: http://www.umlub.pl/uczelnia/informacje/aktualnosci/art,10153,polska-platforma-medyczna-uniwersytetu-medycznego-w-lublinie-jak-korzystac-z-platformy-ppm.html


 

TYTUŁ SZKOLENIA: „Polska Platforma Medyczna – portal zarządzania wiedzą i potencjałem badawczym”: otwarte dla wszystkich źródło informacji z dziedziny medycyny i nauk pokrewnych

OPIS SZKOLENIA: Serdecznie zapraszamy wszystkie zainteresowane osoby na szkolenie pt. “Polska Platforma Medyczna: portal zarządzania wiedzą i potencjałem badawczym: otwarte dla wszystkich źródło informacji z dziedziny medycyny i nauk pokrewnych”. W systemie PPM prezentowane są informacje (metadane) publikacji naukowych, same publikacje w pełnych tekstach na otwartych licencjach Creative Commons, informacje o laboratoriach, ekspertach w danej dziedzinie medycyny, projektach, patentach i wydarzeniach, jakie mają miejsce w instytucjach tworzących PPM. Prezentowane treści i sama strona PPM są dostępne dla osób o specjalnych potrzebach – zarówno sama strona jak prezentowane publikacje spełniają wymagania wcag. Z Polskiej Platformy Medycznej mogą korzystać wszyscy bez ograniczeń – pacjenci, lekarze, przedstawiciele różnych profesji, wszyscy zainteresowani informacjami zweryfikowanymi naukowo. Więcej informacji na stronie: http://www.biblioteka.umlub.pl/aktualnosci/art,222,szkolenie-polska-platforma-medyczna-otwarte-zrodlo-wiedzy.html

FORMAT SZKOLENIA: Szkolenie online

MIEJSCE SZKOLENIA: Aplikacja Zoom (wszystkie dane zostaną przekazane po przesłaniu maila rejestracyjnego)

DATA SZKOLENIA: 02.12.2020 r. godz. 10:30 – 11:15

CZAS TRWANIA SZKOLENIA: ok. 30 minut, a dodatkowe 10-15 min. będzie przeznaczone na ewentualne pytania

REJESTRACJA NA SZKOLENIE: na stronie http://www.biblioteka.umlub.pl/aktualnosci/art,222,szkolenie-polska-platforma-medyczna-otwarte-zrodlo-wiedzy.html


 

TYTUŁ SZKOLENIA: „Polska Platforma Medyczna – portal zarządzania wiedzą i potencjałem badawczym”: otwarte dla wszystkich źródło informacji z dziedziny medycyny i nauk pokrewnych

OPIS SZKOLENIA: Serdecznie zapraszamy wszystkie zainteresowane osoby na szkolenie pt. “Polska Platforma Medyczna: portal zarządzania wiedzą i potencjałem badawczym: otwarte dla wszystkich źródło informacji z dziedziny medycyny i nauk pokrewnych”. W systemie PPM prezentowane są informacje (metadane) publikacji naukowych, same publikacje w pełnych tekstach na otwartych licencjach Creative Commons, informacje o laboratoriach, ekspertach w danej dziedzinie medycyny, projektach, patentach i wydarzeniach, jakie mają miejsce w instytucjach tworzących PPM. Prezentowane treści i sama strona PPM są dostępne dla osób o specjalnych potrzebach – zarówno sama strona jak prezentowane publikacje spełniają wymagania wcag. Z Polskiej Platformy Medycznej mogą korzystać wszyscy bez ograniczeń – pacjenci, lekarze, przedstawiciele różnych profesji, wszyscy zainteresowani informacjami zweryfikowanymi naukowo. Więcej informacji na stronie: http://www.biblioteka.umlub.pl/aktualnosci/art,222,szkolenie-polska-platforma-medyczna-otwarte-zrodlo-wiedzy.html

FORMAT SZKOLENIA: Szkolenie online

MIEJSCE SZKOLENIA: Aplikacja Zoom (wszystkie dane zostaną przekazane po przesłaniu maila rejestracyjnego)

DATA SZKOLENIA: 03.12.2020 r. godz. 9:00 – 9:45

CZAS TRWANIA SZKOLENIA: ok. 30 minut, a dodatkowe 10-15 min. będzie przeznaczone na ewentualne pytania

REJESTRACJA NA SZKOLENIE: na stronie http://www.biblioteka.umlub.pl/aktualnosci/art,222,szkolenie-polska-platforma-medyczna-otwarte-zrodlo-wiedzy.html


 

TYTUŁ SZKOLENIA: „Polska Platforma Medyczna – portal zarządzania wiedzą i potencjałem badawczym”: otwarte dla wszystkich źródło informacji z dziedziny medycyny i nauk pokrewnych

OPIS SZKOLENIA: Serdecznie zapraszamy wszystkie zainteresowane osoby na szkolenie pt. “Polska Platforma Medyczna: portal zarządzania wiedzą i potencjałem badawczym: otwarte dla wszystkich źródło informacji z dziedziny medycyny i nauk pokrewnych”. W systemie PPM prezentowane są informacje (metadane) publikacji naukowych, same publikacje w pełnych tekstach na otwartych licencjach Creative Commons, informacje o laboratoriach, ekspertach w danej dziedzinie medycyny, projektach, patentach i wydarzeniach, jakie mają miejsce w instytucjach tworzących PPM. Prezentowane treści i sama strona PPM są dostępne dla osób o specjalnych potrzebach – zarówno sama strona jak prezentowane publikacje spełniają wymagania wcag. Z Polskiej Platformy Medycznej mogą korzystać wszyscy bez ograniczeń – pacjenci, lekarze, przedstawiciele różnych profesji, wszyscy zainteresowani informacjami zweryfikowanymi naukowo. Więcej informacji na stronie: http://www.biblioteka.umlub.pl/aktualnosci/art,222,szkolenie-polska-platforma-medyczna-otwarte-zrodlo-wiedzy.html

FORMAT SZKOLENIA: Szkolenie online

MIEJSCE SZKOLENIA: Aplikacja Zoom (wszystkie dane zostaną przekazane po przesłaniu maila rejestracyjnego)

DATA SZKOLENIA: 03.12.2020 r. godz. 13:00 – 13:45

CZAS TRWANIA SZKOLENIA: ok. 30 minut, a dodatkowe 10-15 min. będzie przeznaczone na ewentualne pytania

REJESTRACJA NA SZKOLENIE: na stronie http://www.biblioteka.umlub.pl/aktualnosci/art,222,szkolenie-polska-platforma-medyczna-otwarte-zrodlo-wiedzy.html


 

TYTUŁ SZKOLENIA: „Polska Platforma Medyczna – portal zarządzania wiedzą i potencjałem badawczym”: otwarte dla wszystkich źródło informacji z dziedziny medycyny i nauk pokrewnych

OPIS SZKOLENIA: Serdecznie zapraszamy wszystkie zainteresowane osoby na szkolenie pt. “Polska Platforma Medyczna: portal zarządzania wiedzą i potencjałem badawczym: otwarte dla wszystkich źródło informacji z dziedziny medycyny i nauk pokrewnych”. W systemie PPM prezentowane są informacje (metadane) publikacji naukowych, same publikacje w pełnych tekstach na otwartych licencjach Creative Commons, informacje o laboratoriach, ekspertach w danej dziedzinie medycyny, projektach, patentach i wydarzeniach, jakie mają miejsce w instytucjach tworzących PPM. Prezentowane treści i sama strona PPM są dostępne dla osób o specjalnych potrzebach – zarówno sama strona jak prezentowane publikacje spełniają wymagania wcag. Z Polskiej Platformy Medycznej mogą korzystać wszyscy bez ograniczeń – pacjenci, lekarze, przedstawiciele różnych profesji, wszyscy zainteresowani informacjami zweryfikowanymi naukowo. Więcej informacji na stronie: http://www.biblioteka.umlub.pl/aktualnosci/art,222,szkolenie-polska-platforma-medyczna-otwarte-zrodlo-wiedzy.html

FORMAT SZKOLENIA: Szkolenie online

MIEJSCE SZKOLENIA: Aplikacja Zoom (wszystkie dane zostaną przekazane po przesłaniu maila rejestracyjnego)

DATA SZKOLENIA: 04.12.2020 r. godz. 11:30 – 12:15

CZAS TRWANIA SZKOLENIA: ok. 30 minut, a dodatkowe 10-15 min. będzie przeznaczone na ewentualne pytania

REJESTRACJA NA SZKOLENIE: na stronie http://www.biblioteka.umlub.pl/aktualnosci/art,222,szkolenie-polska-platforma-medyczna-otwarte-zrodlo-wiedzy.html


 

TYTUŁ SZKOLENIA: Polska Platforma Medyczna Uniwersytetu Medycznego w Lublinie – jak korzystać z Platformy PPM?

OPIS SZKOLENIA: Wyszukiwanie publikacji i doktoratów, publikacje Open Access. Szkolenie przeznaczone dla pracowników naukowych Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. W czasie szkolenia zaprezentowana zostanie ponadto sposób korzystania platformy PPM w kontekście funkcji, jakie platforma PPM oferuje pracownikom naukowym Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

FORMAT SZKOLENIA: Szkolenie online

MIEJSCE SZKOLENIA: Aplikacja Zoom (wszystkie dane zostaną przekazane po przesłaniu maila rejestracyjnego)

DATA SZKOLENIA: 04.12.2020 r. godz. 13:00 – 13:45

CZAS TRWANIA SZKOLENIA: ok. 30 minut, a dodatkowe 10-15 min. będzie przeznaczone na ewentualne pytania

REJESTRACJA NA SZKOLENIE: na maila: anastazja.karpinska@umlub.pl ; informacje na stronie: http://www.umlub.pl/uczelnia/informacje/aktualnosci/art,10153,polska-platforma-medyczna-uniwersytetu-medycznego-w-lublinie-jak-korzystac-z-platformy-ppm.html


 

TYTUŁ SZKOLENIA: „Polska Platforma Medyczna – portal zarządzania wiedzą i potencjałem badawczym”: otwarte dla wszystkich źródło informacji z dziedziny medycyny i nauk pokrewnych

OPIS SZKOLENIA: Serdecznie zapraszamy wszystkie zainteresowane osoby na szkolenie pt. “Polska Platforma Medyczna: portal zarządzania wiedzą i potencjałem badawczym: otwarte dla wszystkich źródło informacji z dziedziny medycyny i nauk pokrewnych”. W systemie PPM prezentowane są informacje (metadane) publikacji naukowych, same publikacje w pełnych tekstach na otwartych licencjach Creative Commons, informacje o laboratoriach, ekspertach w danej dziedzinie medycyny, projektach, patentach i wydarzeniach, jakie mają miejsce w instytucjach tworzących PPM. Prezentowane treści i sama strona PPM są dostępne dla osób o specjalnych potrzebach – zarówno sama strona jak prezentowane publikacje spełniają wymagania wcag. Z Polskiej Platformy Medycznej mogą korzystać wszyscy bez ograniczeń – pacjenci, lekarze, przedstawiciele różnych profesji, wszyscy zainteresowani informacjami zweryfikowanymi naukowo. Więcej informacji na stronie: http://www.biblioteka.umlub.pl/aktualnosci/art,222,szkolenie-polska-platforma-medyczna-otwarte-zrodlo-wiedzy.html

FORMAT SZKOLENIA: Szkolenie online

MIEJSCE SZKOLENIA: Aplikacja Zoom (wszystkie dane zostaną przekazane po przesłaniu maila rejestracyjnego)

DATA SZKOLENIA: 11.12.2020 r. godz. 11:30 – 12:15

CZAS TRWANIA SZKOLENIA: ok. 30 minut, a dodatkowe 10-15 min. będzie przeznaczone na ewentualne pytania

REJESTRACJA NA SZKOLENIE: na stronie http://www.biblioteka.umlub.pl/aktualnosci/art,222,szkolenie-polska-platforma-medyczna-otwarte-zrodlo-wiedzy.html


 

TYTUŁ SZKOLENIA: „Polska Platforma Medyczna – portal zarządzania wiedzą i potencjałem badawczym”: otwarte dla wszystkich źródło informacji z dziedziny medycyny i nauk pokrewnych

OPIS SZKOLENIA: Serdecznie zapraszamy wszystkie zainteresowane osoby na szkolenie pt. “Polska Platforma Medyczna: portal zarządzania wiedzą i potencjałem badawczym: otwarte dla wszystkich źródło informacji z dziedziny medycyny i nauk pokrewnych”. W systemie PPM prezentowane są informacje (metadane) publikacji naukowych, same publikacje w pełnych tekstach na otwartych licencjach Creative Commons, informacje o laboratoriach, ekspertach w danej dziedzinie medycyny, projektach, patentach i wydarzeniach, jakie mają miejsce w instytucjach tworzących PPM. Prezentowane treści i sama strona PPM są dostępne dla osób o specjalnych potrzebach – zarówno sama strona jak prezentowane publikacje spełniają wymagania wcag. Z Polskiej Platformy Medycznej mogą korzystać wszyscy bez ograniczeń – pacjenci, lekarze, przedstawiciele różnych profesji, wszyscy zainteresowani informacjami zweryfikowanymi naukowo. Więcej informacji na stronie: http://www.biblioteka.umlub.pl/aktualnosci/art,222,szkolenie-polska-platforma-medyczna-otwarte-zrodlo-wiedzy.html

FORMAT SZKOLENIA: Szkolenie online

MIEJSCE SZKOLENIA: Aplikacja Zoom (wszystkie dane zostaną przekazane po przesłaniu maila rejestracyjnego)

DATA SZKOLENIA: 11.12.2020 r. godz. 13:00 – 13:45

CZAS TRWANIA SZKOLENIA: ok. 30 minut, a dodatkowe 10-15 min. będzie przeznaczone na ewentualne pytania

REJESTRACJA NA SZKOLENIE: na stronie http://www.biblioteka.umlub.pl/aktualnosci/art,222,szkolenie-polska-platforma-medyczna-otwarte-zrodlo-wiedzy.html

TYTUŁ SZKOLENIA: Polska Platforma Medyczna Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie – jak korzystać z platformy.

OPIS SZKOLENIA: Zapoznanie się z platformą PPM-PUM i jej funkcjonalnościami oraz metody wyszukiwania informacji. Szkolenie przeznaczone dla wszystkich pracowników, doktorantów i studentów Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie.

FORMAT SZKOLENIA: online

MIEJSCE SZKOLENIA: aplikacja Zoom (link do szkolenia zostanie przesłany po dokonaniu rejestracji)

DATA SZKOLENIA: 26.11.2020 godz. 10

CZAS TRWANIA SZKOLENIA: ok. 30 minut, a dodatkowe 10-15 min. będzie przeznaczone na ewentualne pytania

REJESTRACJA NA SZKOLENIE: formularz rejestracyjny


 

TYTUŁ SZKOLENIA: Polska Platforma Medyczna Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie – jak korzystać z platformy.

OPIS SZKOLENIA: Zapoznanie się z platformą PPM-PUM i jej funkcjonalnościami oraz metody wyszukiwania informacji. Szkolenie przeznaczone dla wszystkich pracowników, doktorantów i studentów Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie.

FORMAT SZKOLENIA: online

MIEJSCE SZKOLENIA: aplikacja Zoom (link do szkolenia zostanie przesłany po dokonaniu rejestracji)

DATA SZKOLENIA: 26.11.2020 godz. 13

CZAS TRWANIA SZKOLENIA: ok. 30 minut, a dodatkowe 10-15 min. będzie przeznaczone na ewentualne pytania

REJESTRACJA NA SZKOLENIE: formularz rejestracyjny


 

TYTUŁ SZKOLENIA: Polska Platforma Medyczna Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie – zasoby nauki.

OPIS SZKOLENIA: Wyszukiwanie publikacji i doktoratów, publikacje Open Access. Szkolenie przeznaczone dla wszystkich pracowników, doktorantów i studentów Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie.

FORMAT SZKOLENIA: online

MIEJSCE SZKOLENIA: aplikacja Zoom (link do szkolenia zostanie przesłany po dokonaniu rejestracji)

DATA SZKOLENIA: 30.11.2020 godz. 10

CZAS TRWANIA SZKOLENIA: ok. 30 minut, a dodatkowe 10-15 min. będzie przeznaczone na ewentualne pytania

REJESTRACJA NA SZKOLENIE: formularz rejestracyjny


 

TYTUŁ SZKOLENIA: Polska Platforma Medyczna Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie – zasoby nauki.

OPIS SZKOLENIA: Wyszukiwanie publikacji i doktoratów, publikacje Open Access. Szkolenie przeznaczone dla wszystkich pracowników, doktorantów i studentów Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie.

FORMAT SZKOLENIA: online

MIEJSCE SZKOLENIA: aplikacja Zoom (link do szkolenia zostanie przesłany po dokonaniu rejestracji)

DATA SZKOLENIA: 30.11.2020 godz. 13

CZAS TRWANIA SZKOLENIA: ok. 30 minut, a dodatkowe 10-15 min. będzie przeznaczone na ewentualne pytania

REJESTRACJA NA SZKOLENIE: formularz rejestracyjny

Aktualne szkolenia:

Szkolenia dla wszystkich zainteresowanych

TYTUŁ SZKOLENIA: Polska Platforma Medyczna – prezentacja. Polska Platforma Medyczna WUM – krótki przewodnik.

OPIS SZKOLENIA: Prezentacja Polskiej Platformy Medycznej. Zapoznanie się z platformą PPM WUM jej zasobami, funkcjonalnościami oraz metodami wyszukiwania informacji.

FORMAT SZKOLENIA: Szkolenie online

DATA SZKOLENIA: styczeń 2021

CZAS TRWANIA SZKOLENIA: ok. 30 minut

REJESTRACJA
———————————————————————————-

Tytuł szkolenia: Polska Platforma Medyczna Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Profil naukowca

Opis szkolenia: Celem szkolenia jest przedstawienie możliwości oraz funkcjonalności dostępnych na profilu naukowca, po zalogowaniu się na indywidualne konto. Omówione zostaną m.in.: sposób logowania, zasady zasilania konta czy integracja danych z systemami zewnętrznymi.

Szkolenie przeznaczone jest dla wszystkich pracowników, doktorantów i studentów Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

FORMAT SZKOLENIA: Szkolenie online

MIEJSCE SZKOLENIA: Microsoft Teams

CZAS TRWANIA SZKOLENIA: ok. 30 minut, a dodatkowe 10-15 min. będzie przeznaczone na ewentualne pytania

REJESTRACJA NA SZKOLENIE: formularz rejestracyjny

4 stycznia 2021 (poniedziałek), godz. 13.00 Rejestracja

5 stycznia 2021 (wtorek), godz. 10.00 Rejestracja

5 stycznia 2021 (wtorek), godz. 12.00 Rejestracja

7 stycznia 2021 (czwartek), godz. 11.00 Rejestracja

7 stycznia 2021 (czwartek), godz. 13.00 Rejestracja

———————————————————————————-

TYTUŁ SZKOLENIA: Polska Platforma Medyczna Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego – krótki przewodnik

OPIS SZKOLENIA: Zapoznanie się z platformą, jej zasobami, funkcjonalnościami oraz metodami wyszukiwania informacji. Szkolenie przeznaczone jest dla wszystkich pracowników, doktorantów i studentów Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

FORMAT SZKOLENIA: Szkolenie online

MIEJSCE SZKOLENIA: Microsoft Teams

DATA SZKOLENIA: 27.11.2020 r. godz. 10.00

CZAS TRWANIA SZKOLENIA: ok. 30 minut, a dodatkowe 10-15 min. będzie przeznaczone na ewentualne pytania

REJESTRACJA NA SZKOLENIE: Link do formularza


 

TYTUŁ SZKOLENIA: Polska Platforma Medyczna Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego – krótki przewodnik

OPIS SZKOLENIA: Zapoznanie się z platformą, jej zasobami, funkcjonalnościami oraz metodami wyszukiwania informacji. Szkolenie przeznaczone jest dla wszystkich pracowników, doktorantów i studentów Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

FORMAT SZKOLENIA: Szkolenie online

MIEJSCE SZKOLENIA: Microsoft Teams

DATA SZKOLENIA: 30.11.2020 r. godz. 10.00

CZAS TRWANIA SZKOLENIA: ok. 30 minut, a dodatkowe 10-15 min. będzie przeznaczone na ewentualne pytania

REJESTRACJA NA SZKOLENIE: Link do formularza


 

Tytuł szkolenia: Polska Platforma Medyczna Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego – krótki przewodnik

Opis szkolenia: Zapoznanie się z platformą, jej zasobami, funkcjonalnościami oraz metodami wyszukiwania informacji. Szkolenie przeznaczone jest dla wszystkich pracowników, doktorantów i studentów Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

FORMAT SZKOLENIA: Szkolenie online

MIEJSCE SZKOLENIA: Microsoft Teams

CZAS TRWANIA SZKOLENIA: ok. 30 minut, a dodatkowe 10-15 min. będzie przeznaczone na ewentualne pytania

REJESTRACJA NA SZKOLENIE: formularz rejestracyjny

3 XII 2020 (czwartek), godz. 14.00-14.30 Rejestracja

4 XII 2020 (piątek), godz. 13.00-13.30 Rejestracja

7 XII 2020 (poniedziałek), godz. 13.00-13.30 Rejestracja

10 XII 2020 (czwartek), godz. 10.00-10.30 Rejestracja

10 XII 2020 (czwartek), godz. 13.00-13.30 Rejestracja

11 XII 2020 (piątek), godz. 10.00-10.30 Rejestracja

11 XII 2020 (piątek), godz. 13.00-13.30 Rejestracja

TYTUŁ SZKOLENIA: Polska Platforma Medyczna IMP – wyszukiwanie informacji tematycznej

OPIS SZKOLENIA: Podstawowe informacje o Platformie, przedstawienie funkcjonalności oraz metod wyszukiwania informacji. Szkolenie skierowane do dowolnego użytkownika Platformy.

FORMAT SZKOLENIA: mieszane – zdalne/stacjonarne (ćwiczenia do samodzielnego wykonania na Platformie na podstawie przekazanych materiałów instruktażowych)

DATA SZKOLENIA: listopad/grudzień 2020

CZAS TRWANIA SZKOLENIA: ok. 30 minut, plus wykonanie ćwiczeń

POTWIERDZENIE UCZESTNICTWA: każda jednostka organizacyjna IMP (zakład naukowy) po zapoznaniu się z materiałami szkoleniowymi i wykonaniu zadań na Platformie (sprawdzonych przez moderatora) potwierdza odbycie szkolenia na liście obecności.


 

TYTUŁ SZKOLENIA: Polska Platforma Medyczna IMP – wyszukiwanie informacji nt. pracownika naukowego

OPIS SZKOLENIA: Przegląd informacji dostępnych w profilu naukowca (m.in. doktoraty, publikacje, wskaźniki bibliometryczne, nagrody). Szkolenie przeznaczone dla pracowników naukowych IMP.

FORMAT SZKOLENIA: mieszane – zdalne/stacjonarne (ćwiczenia do samodzielnego wykonania na Platformie na podstawie przekazanych materiałów instruktażowych)

DATA SZKOLENIA: listopad/grudzień 2020

CZAS TRWANIA SZKOLENIA: ok. 30 minut, plus wykonanie ćwiczeń

POTWIERDZENIE UCZESTNICTWA: każda jednostka organizacyjna IMP (zakład naukowy) po zapoznaniu się z materiałami szkoleniowymi i wykonaniu zadań na Platformie (sprawdzonych przez moderatora) potwierdza odbycie szkolenia na liście obecności.


 

TYTUŁ SZKOLENIA: Polska Platforma Medyczna IMP – co samodzielnie może zrobić pracownik naukowy w swoim profilu

OPIS SZKOLENIA: Przedstawienie i omówienie funkcji dostępnych dla zalogowanego użytkownika, edycja danych w profilu przez pracownika, w tym samodzielne dodawanie publikacji. Szkolenie przeznaczone dla pracowników posiadających profil na PPM IMP.

FORMAT SZKOLENIA: mieszane – zdalne/stacjonarne (ćwiczenia do samodzielnego wykonania na Platformie na podstawie przekazanych materiałów instruktażowych)

DATA SZKOLENIA: listopad/grudzień 2020

CZAS TRWANIA SZKOLENIA: ok. 30 minut, plus wykonanie ćwiczeń

POTWIERDZENIE UCZESTNICTWA: każda jednostka organizacyjna IMP (zakład naukowy) po zapoznaniu się z materiałami szkoleniowymi i wykonaniu zadań na Platformie (sprawdzonych przez moderatora) potwierdza odbycie szkolenia na liście obecności.

TYTUŁ SZKOLENIA: Elektroniczne źródła naukowej informacji medycznej na przykładzie PubMed, PBL, Google Scholar, IBUK Libra oraz Polskiej Platformy Medycznej

FORMAT SZKOLENIA: Szkolenie online na platformie Teams dla studentów SUM

DATA SZKOLENIA:

 • 17.11.2020 9:45-10:15
 • 20.11.2020 9:45-10:15
 • 23.11.2020 9:45-10:15
 • 14.12.2020 17:00-17:30
 • 19.12.2020 14:00-14:30
 • 11.01.2021 17:00-17:30
 • 12.01.2020 17:45-18:15
 • 14.01.2021 15:00-15:30
 • 14.01.2021 17:00-17:30
 • 20.01.2021 17:45-18:15

 

TYTUŁ SZKOLENIA: Polska Platforma Medyczna – jedna platforma – wiele ośrodków naukowych

FORMAT SZKOLENIA: Szkolenie online na platformie Teams dla pracowników SUM

DATA SZKOLENIA:

 • 17.12.2020 13:30-14:00
 • 20.01.2021 9:45-10:15

 

TYTUŁ SZKOLENIA: Jak przenosić opisy bibliograficzne z Platformy PPM do menadżera bibliografii Mendeley oraz rejestracja i korzystanie z ORCID

FORMAT SZKOLENIA: Szkolenie online na platformie Teams dla doktorantów SUM

DATA SZKOLENIA:

 • 4.12.2020 12:30-13:00
 • 11.12.2020 12:30-13:00
 • 18.12.2020 9:15-9:45
 • 18.12.2020 12:30-13:00

 

TYTUŁ SZKOLENIA: Polska Platforma Medyczna – krajowy serwis wiedzy o naukach medycznych

FORMAT SZKOLENIA: Szkolenie online na platformie Teams dla doktorantów SUM

DATA SZKOLENIA:

 • 23.10.2020 10:30-11:00
 • 23.10.2020 14:30-15:00
 • 6.11.2020 10:30-11:00
 • 13.11.2020 8:30-9:00

 

TYTUŁ SZKOLENIA: Polska Platforma Medyczna – efekt partnerskiego projektu uczelni medycznych

FORMAT SZKOLENIA: Szkolenie online na platformie Teams dla użytkowników indywidualnych

DATA SZKOLENIA:

 • 18.01.2021 10:00-10:30
 • 18.01.2021 13:00-13:30
 • 18.01.2021 16:00-16:30
 • 19.01.2021 10:00-10:30
 • 19.01.2021 13:00-13:30
 • 19.01.2021 16:00-16:30
faqFormularz kontaktowy

Masz pytanie? Napisz do nas!

 
Harmonogram