Rekomendacje ministerialne

Rekomendacje Ministerialne

Projekt Polska Platforma Medyczna: portal zarządzania wiedzą i potencjałem badawczym jest zgodny z promowaną przez UE koncepcją otwartej nauki – w tym otwartego dostępu do publikacji i wyników badań naukowych. Rekomendacje UE, dotyczące poparcia idei otwartej nauki, są realizowane przez MNiSW, działaniami wspomagającymi – wydają zalecenia. Najważniejsze z nich:

Dokument przyjęty przez MNiSW 23 października 2015 roku, w którym zostały określone strategiczne założenia polityki otwartego dostępu oraz sformułowane zalecenia dotyczące wprowadzania otwartego dostępu przez podmioty finansujące badania (NCN, NCBR, MNiSW), jednostki naukowe, uczelnie oraz wydawców, w tym wydawców czasopism naukowych. Dokument jest  odpowiedzią na Zalecenie Komisji Europejskiej z dnia 17 lipca 2012 w sprawie dostępu do informacji naukowej i jej ochrony.

List w sprawie otwartego dostępu do publikacji naukowych,  zawierający zalecenie realizacji , przez jednostki naukowe i uczelnie, rekomendacji MNiSW w zakresie otwartego dostępu zawartych w dokumencie pn. Kierunki rozwoju otwartego dostępu do publikacji i wyników badań naukowych w Polsce. Szczególny nacisk położony został na zalecenia dotyczące przyjmowania instytucjonalnych polityk otwartego dostępu, wyznaczania pełnomocników ds. otwartego dostępu, szkolenia pracowników naukowych, wykorzystania potencjału bibliotek akademickich, deponowania pełnych tekstów artykułów naukowych w otwartych repozytoriach oraz tworzenia infrastruktury otwartego dostępu, w tym repozytoriów.

Program finansowany przez  Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego od roku 2010 umożliwiający  autorom afiliowanym w polskich instytucjach akademickich  bezpłatne publikowanie artykułów w czasopismach naukowych wydawnictwa Springer  na zasadzie swobodnego dostępu Open Access.
Formularz kontaktowy

Masz pytanie? Napisz do nas!

 
Rekomendacje ministerialne