Polityka otwartości PPM

Polityka otwartości PPM

Polska Platforma Medyczna swoje działania w zakresie otwartego udostępniania opiera na wspólnej dla wszystkich partnerów Polityce Otwartego Dostępu (Polityka Otwartości PPM). Jednolity tekst polityki otwartości, zgodny z definicją rekomendowaną przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, został opracowany w myśl zasady transparentności z uwzględnieniem korzyści płynących ze współpracy i transferu wiedzy.

Pragnąc zapewnić dostęp do publikacji oraz danych badawczych bez ograniczeń, uchwałami senatów uczelni/zarządzeniem wewnętrznym dyrektora weszły w życie, wg następującego kalendarza, zapisy Polityki Otwartego Dostępu Polskiej Platformy Medycznej:

Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu – 25.09.2018,

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku – 27.09.2018,

Gdański Uniwersytet Medyczny – 24.09.2018,

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach – 24.10.2018,

Uniwersytet Medyczny w Lublinie -24.10.2018,

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie – 26.09.2018,

Warszawski Uniwersytet Medyczny – 24.09.2018,

Instytut Medycyny Pracy w Łodzi – 26.09.2018.
Formularz kontaktowy

Masz pytanie? Napisz do nas!

 
Polityka otwartości PPM