Aktualności

Zasoby nauki Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w PPM

Zasoby nauki Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w PPM
14 kwietnia 2022

14 kwietnia 2022 r. Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum w Krakowie podpisał umowę o przystąpieniu do Polskiej Platformy Medycznej. Umieszczenie zasobów nauki UJ CM na Polskiej Platformie Medycznej stanowi jedno z zadań realizowanego przez UJ CM projektu pn. „Portal zarządzania wiedzą i potencjałem naukowym Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum jako moduł Polskiej Platformy Medycznej” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na podstawie umowy nr POPC.02.03.01-00-0070/18-00 z dnia 19.04.2019 r.


Formularz kontaktowy

Masz pytanie? Napisz do nas!

 
Zasoby nauki Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w PPM